Ömer Naci

Asker, Siyasetçi

Doğum
Eğitim
Mekteb-i Harbiye (Kara Harp Okulu)

Asker ve siyaset adamı (D. 1878, İstanbul – Ö. 1916, Kerkük). Bursa'daki Işıklar Askeri Lisesi'nde okurken hocaları da, arkadaşlarının hemen hepsi de kendisinin geleceğin başarılı bir askeri değil de güçlü bir şair ve ateşli bir hatip olarak görüyorlardı. Çok okuyordu, okuduklarının çoğu Namık Kemal'in, Tevfik Fikret'in şiirleri ve Jön Türklerin gizli yayınlarıydı. Bu yüzden de sık sık başı derde giriyordu. Bunun sonucu olarak Bursa'daki öğrenim yıllarında izin zamanlarını okulun cezaevinde geçiriyordu.

Okuldan kovulmasının düşünüldüğü bir sırada bir hocasının arka çıkmasıyla 1895 yılında Manastır İdadisi'ne sürüldü. Ne var ki Ömer Naci'nin bu yeni okulda ilk ilgilendiği kişilerden biri de o tarihlerde aynı okulda okuyan Mustafa Kemal oldu. Ömür boyu sürecek bir dostluk hemen o günlerde başladı. Ömer Naci güzel konuşmasıyla Mustafa Kemal'i etkiledi. Ömer Naci, Harbiye’yi bitirip (1901) subay çıktıktan sonra Daha sonra İttihat ve Terakki' ye dönüşen Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'nin kurucuları arasında yer aldı (1906). Burada yönetim kurulu üyeliğine kadar yükseldi. Kovuşturmaya uğrayınca Paris'e kaçtı; sonra Kafkasya'ya, ardından da İran'a geçti. İran'da tutuklandı. 1908 ihtilalinden sonra ittihatçıların araya girmesiyle serbest bırakıldı. Trablusgarp ve Balkan savaşlarına gönüllü olarak katıldı. İttihad ve Terakkicilerin hükümeti ele geçirmelerini sağlayan Babıali Baskınını düzenleyenlerin başında o vardı.

İkinci dönem meşrutiyet meclisinde İttihat ve Terakki Partisi Kırklareli mebusluğu yaptı; Cemiyet'in merkezi umumi üyeliğine seçildi (1910-1912). Subay olarak Kafkas Cephesinde, İran'da bulundu. Buralarda Teşkilat-ı Mahsusa (şimdiki MİT) görevlisi olarak baskınlar düzenledi, çete savaşları yaptı. Birinci Dünya Savaşı'nda bir gönüllü birliğin başında İran'da savaşırken, 1916 yılında Kerkük'te bulunduğu bir sırada Tifüse yenilerek orada öldü. İttihat ve Terakki'nin önde gelen üyelerinden biri olan Ömer Naci, hatipliği ile ün yapmıştı.

KAYNAK: Milliyet Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi (17. cilt, 1986).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör