Hâlis Mehmed Şirvânî

İslam Bilgini

Ölüm
-

İslâm bilgini (D. ?, Şirvan / Azerbaycan - Ö. 1912). Arap edebiyatı uzmanlarından. İlk tahsilini memleketinde ve Amasya’da gördü. Daha sonra İstanbul’a geldi ve zamanın tanınmış bilginlerinden Tikveşli Yusuf Efendi’den icazet aldı. Fatih Medresesinde ders okuttu. Aynı zamanda kurucularından olduğu Darüşşafakada öğretmenlik yaptı. Kabri Fatih Camisi avlusundadır. Medreselerin ıslahı ve medrese öğrencilerinde fen derslerinin verilmesi konusunda gayret gösterdi.

ESERLERİ:

Telhîsü’n-Nahv, Mîzânü’l-Ezhân fi’l-Mantık, İlm-i Kelâm, Usûl-i Akâid.

HAKKINDA: Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri I (1972). 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör