Celalî (Bayburtlu Ahmet)

Halk Ozanı

Doğum
Ölüm
-

Halk ozanı (D. 1850, Ozansu (Tahzını) köyü / Demirözü / Bayburt - Ö. 1915). Babasını küçük yaşta kaybettiği için dayılarının yanında büyüdü. Sünük köyünde medrese eğitimi görüp icazetini aldı. Döndüğü köyünde eşini kaybetmenin acısıyla söylediği ağıtla ünlendi.

Nakşibendî tarikatına bağlı idi. Eline hiç saz almadı, şiirlerini irticalen söyleyerek köy köy gezdi. Bayburtlu Zihnî’den etkilendiği, taşlamalarında başarılı olduğu kabul edilir. Birçoğu kaybolan şiirlerinin bir bölümü ölümünden sonra M. Kemal Yanbeğ tarafından derlenerek yayımlandı.

HAKKINDA: M. Kemal Yanbeğ / Bayburtlu Celalî Hayatı ve Şiirleri (1963), Cemâl Kurnaz - Mustafa Tatcı / Aşk Çağlayanı Bayburtlu Celâlî (1998), Arslan Tekin / Edebiyatımızda İsimler ve Terimler (2. bas.1999), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. 6. bas. 1999).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör