Ömer Kemal Ağar

Gazeteci, Yazar

Doğum
Ölüm
17 Temmuz, 1987
-
Eğitim
Darülfünûn (İstanbul Üniversitesi) Yüksek Muallim Mektebi

Gazeteci, yazar (D. 1901, Hacıçay köyü / Boyabat / Sinop – Ö. 17 Temmuz 1987). Babası Mollaosmanoğlu ailesinden Hasan Ağadır. Sekiz yaşına kadar köyünde yaşadı. Daha sonra İstanbul’a giderek Beşiktaş Şenlikdede Mahalle Mektebine kaydoldu. İlk numune mektebi olan Barbaros Numune Mektebini (1918), İstanbul Muallim Mektebini (1922) bitirdi. 1922 yılında önce Şehitniyazibey İlkokulu sonra Çendereli (Çandarlı) Karahalil İlkokulu ve Büyük Reşitpaşa İlkokulunda öğretmenlik ve müdürlük yaptı. 1929 yılında İstanbul Üniversitesinde (Dârü’l fünun) Yüksek Muallim Mektebi müfredatından imtihan vererek ortaokul ve liselerde öğretmenlik yapma hakkını kazandı.

1930’dan sonra Adana, Elâzığ (1936-42) ve Kastamonu’da öğretmenlik ve idarecilik yaptı. 1966’da emekliye ayrıldı. Sırasıyla İstanbul’da Yeni Nesil, Yeni Şark, Tercüman, Son Telgraf, Son Posta ve Yenises gazetelerinde çalıştı. Tek başına Talebe Yurdu dergisini çıkardı. 1930 yılında Adana’ya tayin edilince orada yayımlanmakta olan Türksözü gazetesinde meslekî yazılar yazdı. 1936 yılında Elâzığ’da göreve başladıktan sonra Halkevi adına Altan dergisini üç yıl süreyle tek başına çıkardı. 1942 yılında Kastamonu’ya geldikten sonra vefatına kadar yerel gazetelerde yazılarına devam etti.

ESERLERİ:

Maden İli, İnkılâp Tarihi, 12 Yılın Kültürü, Alişar Hafriyatı Sahasında, Türklerde Vatan Sevgisi, İngilizleri Tanıyalım, Millî Birlik Yolunda.

KAYNAK: Nail Tan - Özdemir Tan / Gurur Kaynağımız Kastamonulular III (2004), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, 2007). 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör