Ömer İhyaeddin

Şair

Doğum
Ölüm
20 Haziran, 1909

Şair (D. 1874, Tokat – Ö. 20 Haziran 1909, İstanbul). Tokat’ta rüştiyeyi (ortaokul) bitirdikten sonra medreseye girdi. Müftü Osman Efendi’den icazet (diploma, yeterlilik) aldı. Kur’ân’ı ezberleyerek hafız oldu. Daha sonra Sivas’a gitti. 1889’da Sivas Askerî Rüştiyesine kavaid-i Osmaniye (Osmanlıca dilbilgisi) öğretmeni olarak atandı. Bidayet (Sorgu) ve İstinaf (Yargıtaya sevk eden) Hukuk Mahkemesi üyeliğine getirildi. 1907’de öğretmenliği ve devlet memurluğunu bıraktı. Memleketteki arazisini satıp İstanbul’a gitti. Hukuk Mektebine girdi. Bu arada bir liseye öğretmen olarak atandı. Geçirdiği bir bunalım sonucunda kendini astı.

ESERLERİ:

Darabât-ı Aşk (Divançe), Bakure (Bostan’dan çeviri, seçmeler).

KAYNAK: İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. II, 2000), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör