Halil Zeki Tunaboylu

Eğitimci, Yazar, Şair

Ölüm
14 Haziran, 1949
Eğitim
Edirne Muallim Mektebi

Eğitimci, şair ve yazar (D. Bulgaristan / Plevne / Söğündal (Suhindol) köyü, 1906 - Ö. Zonguldak, 14 Haziran 1949). İlk ve ortaokulu doğduğu köydeki Özel Türk Okulu’nda bitirdikten sonra öğrenimini Filibe (Plovdiv) Bulgar “gimnaziyasında” sürdürdü (1920-23). 1923 yılında Türkiye’ye geldi ve bir yıl sonra Edirne Muallim Mektebi’ne girdi, 1929 yılında oradan çok üstün başa­rı ile mezun oldu.   

Öğretmen olarak önce Sındırgı Okulu’na atandı ve bu yıllarda ailesi de Bulgaristan’dan göç ederek Sındırgı’ya yerleşti (1929). Ba­bası Veysel Ağa, Söğündal’da olduğu gibi burada da örnek alınacak bağ ve meyve bahçesi oluşturarak, yerlilerin takdirini kazandı.   

Halil Zeki, 1931 yılında Balıkesir Savaştepe Köy Enstitüsü’ne atanarak öğ­retmenlik mesleğine orada başladı. 1938’de Bandırma’ya atanarak, Köy Enstitüleri’nde müfettişlik yaptı. Bu sırada Tekirdağlı Öğretmen Okulu mezunu olan Nafia Hanım ile evlendi. Çok geçmeden rütbesi yükseltildi ve eğit­men başı olarak çalışmaya başladı. Öğrenimini burada tamamladığı için, Anadolu kültürüy­le uyum sağlamada zorluk çekmedi.  

Halil Zeki Tunaboylu, ince ruhlu, şiir yürekli bir kişiydi. Bir yandan öğretmen olarak eğitimle uğraşıyor, öte yandan da şair olarak çabasını sürdürüyordu. Onun “Doğduğum Ev” başlıklı ilk şiiri 1932 yılında yayımlandı. Daha fazla ço­cuk şiirleri yazıyordu. Yazı ve şiirleri ile Fransızca ve Bulgarcadan yaptığı çeviriler çeşitli dergilerde yer aldı. Duygu ve hislerini şiire dökme yönünde başarılıydı. Şiirle­ri birçok gazete ve dergilerde yayımlandı ve büyük bir bölümü yayımlandıkları o sayfalarda kal­dı.

Halil Zeki Tunaboylu 14 Haziran 1949 tarihinde Zonguldak’ta bir teftiş­ten dönerken trafik kazası sonucunda, genç yaşta gözlerini yumdu.

ESERLERİ (Çocuk Edebiyat):

Bizim Türkümüz (Şiir, 1943), Tavşan Kardeşin Kurnazlıkları (Masal, 1944), Atilla’nın Kitabı (Şiir, 1949).

KAYNAK: Prof.Dr. Ahmet Merdivenci / Söğündal Köyü Türkleri (İstanbul1997), TDE Ansiklopedisi (c. VIII, 1998), Niyazi Hüseyin Bahtiyar / Balkanlar’da Türk Ünlüleri (3. Kitap, 2004), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (C. 12, 2015).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör