Remzi Demir

Profesör, Bilim Tarihçisi, Akademisyen

Doğum
Eğitim
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü

Bilim tarihçisi, akademisyen, profesör. 1963 yılında Ankara’da doğdu. Ankara Atatürk Lisesini bitirdikten sonra, 1984 yılında Eğitim ve Öğretim Yılı’nda Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Bilim Tarihi Kürsüsü’nden mezun oldu. 1984-85 Eğitim ve Öğretim Yılında, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Felsefe Bölümü, Bilim Tarihi Anabilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak atandı.

Yüksek lisans ve doktora tezlerini, Prof. Dr. Sevim Tekeli’nin danışmanlığında hazırladı: 1987’de, “Câbir İbn Eflâh’ın Islâhü’l-Mecistî Adlı Eseri” başlıklı yüksek lisans tezini, 1991’de ise, “XVI. Yüzyılın Ünlü Astronomu Takiyüddin’in Desimal Sistemi Trigonometri ve Astronomiye Uygulaması” başlıklı doktora tezini savundu ve doktor unvanını aldı. 1994 yılında bilim tarihi yardımcı doçentliğine atandı; ardından 1997’de doçentliğe ve 2003’de ise profesörlüğe yükseltildi.

2001-2002 eğitim ve öğretim yılında araştırma izni alarak dokuz aylığına İsviçre’nin Lozan şehrine gitti ve bu süre içerisinde, Lozan Üniversitesi Genel Kütüphanesi ile yerel kütüphanelerde, özellikle Aydınlanma Dönemi Fransız Düşüncesi’nin Türkiye’ye girişine ilişkin araştırmalarda bulundu.

2006-2008 yılları arasında Bilim Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürüttü ve bu görevi sırasında bilim tarihi ile ilgili kongre, sempozyum, çalıştay ve konferans gibi çeşitli bilimsel etkinliklerin gerçekleştirilmesine katkıda bulundu. Bir süre Felsefe Bölümü Başkanlığı ve dört dönem de Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

Hâlen Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde, Felsefe Bölümü, Bilim Tarihi Anabilim Dalı’nda çalışan Demir, araştırmalarını özellikle Osmanlı Dönemi Türk Bilim Tarihi ile Türk Felsefe Tarihi üzerinde yoğunlaştırmış bulunmaktadır.

Prof. Dr. Remzi Demir’in telif ve çeviri makaleleri, 1992 yılından itibaren; Bilim ve Felsefe Metinleri, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Araştırma Dergisi, Belleten, Erdem, Bilim ve Teknik, Belleten, Cumhuriyet Bilim-Teknik, Osmanlı, Ankara Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Nüsha, Düşünen Siyaset (Bilim Tarihi), Ankara Üniversitesi, Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM), Bilim ve Ütopya, Kutadgubilig vd. gibi dergi, armağan kitap ve ansiklopedilerde yayımlandı.

ESERLERİ:

Araştırma-İnceleme: Bilim Tarihine Giriş (Sevim Tekeli, Esin Kâhya, Melek Dosay Gökdoğan, Hüseyin Gazi Topdemir, Yavuz Unat ve Ayten Koç Aydın ile birlikte, 1999), Türk Aydınlanması ve Voltaire, Geleneksel Düşünceden Kopuş (1999), Takiyüddîn’de Matematik ve Astronomi (2000), Osmanlılar’da Bilimsel Düşüncenin Yapısı (2001, 2. bas. 2014), Bilim Tarihi Kılavuzu, Buluşlar ve Yapıtlar (Melek Dosay Gökdoğan, Hüseyin Gazi Topdemir, Yavuz Unat, İnan Kalaycıoğulları ve Yasemin Emlü ile birlikte, 2001), Türkiye’de Bilim Tarihi Araştırmalarının Dünü ve Bugünü, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Bilim Tarihi Anabilim Dalı’nda Yapılan Çalışmalar (Esin Kâhya, Melek Dosay Gökdoğan, Hüseyin Gazi Topdemir ve Yavuz Unat ile birlikte, 2003), Philosophia Ottomanica, Osmanlı İmparatorluğu Dönemi’nde Türk Felsefesi, Eski Felsefe  (Cilt 1, 2005), Philosophia Ottomanica, Osmanlı İmparatorluğu Dönemi’nde Türk Felsefesi, Eski İle Yeni Felsefe Arasında (Cilt 2, 2005), Philosophia Ottomanica, Osmanlı İmparatorluğu Dönemi’nde Türk Felsefesi, Yeni Felsefe  (Cilt 3, 2007), Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ve Türkiye’de Beşerî Bilimlerin Yeniden İnşası, Elli Portre (Doğan Atılgan ile birlikte, 2008), Aydın Sayılı (Melek Dosay Gökdoğan ile birlikte, 2008), Tantalos’un Çocukları, Cumhuriyet Dönemi’nde Bilim ve Tekniğe Genel Bir Bakış, (İnan Kalaycıoğulları ile birlikte, 2010), Osmanlılar’da Bilim ve Teknoloji, Fatih Sultan Mehmed Devrine Kadar (Cilt 1, Editör: Melek Dosay Gökdoğan. Yazarlar: Remzi Demir ve Yavuz Unat, Konya 2012), Bilim Kültürü  (2014).

Tercüme ve Sadeleştirme: Bursalı Mehmed Tâhir Bey ve Türklerin Ulûm ve Fünûna Hizmetleri (Yavuz Unat ile birlikte yapılmış ayrıntılı bir araştırma ile birlikte, 1995),

George Sarton /Antik Bilim ve Modern Uygarlık (Ancient Science and Modern Civilization, Nebraska 1954; Melek Dosay Gökdoğan ile birlikte, 1995), Şemseddin Sâmî / Medeniyyet-i İslâmiyye (1996), Mustafa Sâmî Efendi / Avrupa Risâlesi (1996), Ahmed Cevdet Paşa / Takvîmü’l-Edvâr (Takvimler, Yavuz Unat ile yapılmış ayrıntılı bir araştırma ile birlikte, 1996),

Rızaeddin ibn Fahreddin / İslâm Filozofu İbn Rüşd, Ankara (1997), Şemseddin Sâmî / İslâmiyetin Yayılması İçin Yapılan Çalışmalar (Himmetü’l-Humâm fî Neşri’l-İslâm, 1997), Hakim Muhammed Said / İslâm Bilim ve Felsefesine Giriş (Personalities Noble, Glimpses of Renowned Scientists and Thinkers of Müslim Era (1999), Sâlih Zeki / Âsâr-ı Bâkiye, Ortaçağ İslâm Dünyası’nda Trigonometri (Yavuz Unat ile birlikte, Cilt 1, 2003), Sâlih Zeki / Âsâr-ı Bâkiye, Bilginlerin Yaşamları ve Yapıtları (Melek Dosay Gökdoğan ve Mutlu Kılıç ile birlikte, Cilt 3, 2004), Hoca Tahsin / Târîh-i Tekvîn yâhûd Hilkat (Varoluş Tarihi veya Yaratılış, Bilal Yurtoğlu ve Ali Utku ile birlikte, 2011), Ahmed Vefik Paşa / Hikmet-i Târîh (Bilal Yurtoğlu ve Ali Utku ile birlikte, 2013), Subhi Edhem / Hayât ve Mevt (Tuba Uymaz ve Ali Utku ile birlikte, 2014), Ernst Haeckel / Vahdet-i Mevcûd, Bir Tabî‘at ‘Âliminin Dîni (Çevirenler: Baha Tevfik ve Ahmed Nebil. Bilal Yurtoğlu ve Ali Utku ile birlikte, 2014), Osmanlılar`da Bilimsel Düşüncenin Yapısı (2014), Nerede Hata Yaptık (2015).

Derleme ve Editörlük: George Sarton / Bilim Tarihinde Yöntem (Melek Dosay Gökdoğan, Yavuz Unat ve Güldeniz Can ile birlikte, 1997), Abdülhak Adnan Adıvar / Denemeler “Bilimin Sarp Yolunda Cüretkâr Adımlar” (Abdülhak Adnan Adıvar’ın Türk bilim ve düşünce tarihindeki yerini tartışan bir “Sunuş” ile yazarın yaşamını ve yapıtlarını tanıtan “Kronolojik Biyografi” ile birlikte, 2003), Cumhuriyet ve Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (Uluslararası Sempozyum Bildirileri, 14-16 Mayıs 2008. Yayına Hazırlayanlar: Remzi Demir ve Doğan Atılgan, 2008), Aydın Sayılı / Atatürk ve Bilim (Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı Külliyatı, Cilt 1, Editör: Remzi Demir, Derleyen: İnan Kalaycıoğulları, 2008), Aydın Sayılı / Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir (Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı Külliyatı, Cilt 2, Editör: Remzi Demir, Derleyen: İnan Kalaycıoğulları, 2010), Aydın Sayılı / Kopernik ve Anıtsal Yapıtı, Copernicus and His Monumental Work (Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı Külliyatı, Cilt 3, Editör: Remzi Demir, Derleyen: İnan Kalaycıoğulları, 2012), Hans Reichenbach / Bilime Yeni Pozitivist Bakış, İstanbul Konferansları (Almancadan Çevirenler: Nusret Hızır ve Halil Vehbi Eralp, Derleyen ve Günümüz Türkçesine Uyarlayanlar: Remzi Demir ve İnan Kalaycıoğulları, 2013).

KAYNAK: Prof. Dr. Remzi Demir (cv.ankara.edu.tr, 16.7.2014), Prof. Dr. Remzi Demir (Bilgi teyidi, 2014).

 

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör