Remzî Baba

Şair

Doğum
-
Ölüm
00 Şubat, 1889

Şair (D. ?, Tebriz – Ö. Şubat 1889, İstanbul). Hakkında yeterli bilgi yoktur. Yirmi yaşlarında Tebriz’den İstanbul’a geldiği biliniyor. Herhangi bir iş sahibi olmadan ölünceye kadar arkadaş çevresinin desteğiyle yaşadı. Güçlü bir şair olarak kabul görmüştü.

ESRLERİ:

Mecmûa-i Eş’âr, Âyîne-i İbret (1872), Hadîkatü’l-Uşşâk.

KAYNAK: İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. IV, 2002), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör