Sâfi

Şair

Diğer İsimler
Mustafa Sâfi (tam adı), Üsküdarlı Sâfi

Şair (D. 1862 [h. 1278], Yanya / Yunanistan - Ö. 1901, Halep). Tam adı Mustafa Sâfi olup, Tosyalı Reşid Efendizade Mehmet Emin Nüzhet Efendi’nin oğludur. Üsküdarlı Sâfi adıyla da bilinir. Abdürrahim Efendi’den ilim tahsil etti. Şair alimlerden olan Abdülkadir Efendi’den de edebiyat ve Farsça dersleri aldı. 1880’de (h. 1297) Üsküdar Bidayet (Sorgu) Mahkemesi zabıt kitabetine (bürosuna), daha sonra Serasker Dairesi Baykanı Muhtar Efendi’nin öncülüğüyle Askerî Emekli Sandığı tahrirat (yazışma) kalemine tayin edildi. Burada üç dört yıl çalıştıktan sonra Trablusgarp Fırka-i Askeriyesi mühimme kitabeti (haberleşme bürosu)’ne getirildi. Dört yıla yakın Trablusgarp’ta kaldı. Hastalığından dolayı istifa ederek İstanbul’a döndü.

Damat Mahmut Celâleddin Paşa’nın toplantılarına giderek onunla arkadaş oldu. Paşa, Hersekli Arif Hikmet’in önerisiyle, kendisini ayda beş altın maaşa bağladı. Daha sonra Halep Vilâyeti Mektûbî Muavinliğine tayin edildi. Orada öldü ve Cübeyle Mezarlığında toprağa verildi. Şiirde hünerini ve sanatını göstermişti. Şiirde kendisini kimse taklit edemedi. Şiirlerinin büyük bir kısmı kayıptır. Divançe’si İstanbul Üniversitesi kitaplığındadır.

ESERLERİ:

İslâmı Hazreti Ömer (Mesnevi), Cidâli Sâdi Bâmüddei, Şir-i Sâfi.

KAYNAK: Nail Tan - Özdemir Tan / Gurur Kaynağımız Kastamonulular IV (2005), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör