Saffet Paşa

Osmanlı Devlet Adamı, Bakan, Osmanlı Sadrazamı, Vezir, Devlet Adamı

Doğum
Ölüm
Diğer İsimler
Mehmed Esad Saffet Paşa, Mehmed Esad Safvet Paşa

Osmanlı dönemi devlet adamı, vezir, nazır, sadrazam (D. 1814, İstanbul – Ö. 1883, İstanbul). İkinci Abdülhamid saltanatının üçüncü yılında dört ay kadar Sadrazamlık etmiş Vezirlerdendir. Kaza Voyvodalığında bulunmuş olan Sürmene eşrafından Mehmet Hulûsi Ağanın oğludur, Mahalle mektebinde ve Bayezid Medreselerinde okuduktan sonra 1831’de Divan-ı Hümayun Kalemine girdi. Asıl adı Mehmet Esad iken oradaki usule göre kendine Saffet mahlâsı verilmişti. Kaynaklarda Safvet Paşa, Mehmed Esad Safvet Paşa adlarıyla da geçer.

Fransızcayı bu dairede iken kendi gayreti ile ve bir Fransız hocanın yardımı ile öğrendi. Divan-ı Hümayun Mütercimi Evveli, sonra Takvimi Vakayı Nazırı, Divanı Hümayun Tercümanı, Hariciye Kâtibi oldu. Ondan sonra on yıla yakın Mabeyn Kâtipliğinde bulunmuş, sonra Tanzimat Meclisi Âzalığına tayin edildi. Hariciye ve Sadaret Müsteşarlıklarında da bulunduktan sonra 1862’de Vezir oldu.

Altı defa Hariciye Nazırlığı, üç defa Maarif Nazırlığı yapmıştır. Paris Elçiliğinde, Ticaret ve Adliye Nazırlıklarında da bulunmuştu. 1878’de dört ay kadar Sadrazamlık etti ve İkinci Abdulhamid’in bir şüphesi üzerine azledilerek ikinci defa Paris Elçiliği ile İstanbul’dan uzaklaştırıldı. Bir sene kadar sonra beşinci defa Hariciye Nazırı olarak İstanbul’a gelmiş ve üç ay kadar sonra Nazırlıktan azledilerek Devair Müfettişliğine, ondan sonra altıncı defa Hariciye Nazırlığına tayin edilmişti. Fakat iki gün sonra tekrar azlolunarak yine Müfettişlik hizmetine döndü ve kanserden ölerek Sultan Mahmut türbesi bahçesine gömüldü.

Saffet Paşa, Fransızcaya, tarihe ve siyasi işlere vâkıf, dürüst ve değerli bir devlet adamı olarak tanınmıştır.

KAYNAK: İbrahim Alâeddin Gövsa / Türk Meşhurları (1946).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör