Safa Fevzi İksel

Genel Müdür, Yönetici, Bürokrat

Doğum
Ölüm
-
-
Eğitim
Galatasaray Sultanisi (Galatasaray Lisesi)

Yönetici, bürokrat, genel müdür (D. 1880, İstanbul’da – Ö. ?). Galatasaray Sultanisi muallimlerinden Ahmet Feyzi Efendi’nin oğludur. Galatasaray Sultani’sinden diploma almış, İstanbul Hukuk Fakültesi’nde okumuş fakat bitirememiştir. 1988’de Hariciye Nezareti Tahriratı Hariciye Kalemi'nde işe başlamış, 1909’da İkinci Siyasi İşler Kalemi Mümeyyizi olmuştur. 1912’de yeni kurulan Tamim-i İhbarat Kalemi Müdürlüğü'ne, 1913’te Tahran Sefareti Müsteşarlığı'na ve Rusların Tahran’ı işgali üzerine Bağdat yoluyla İstanbul’a gelerek memurluk özlük hakları baki kalmak şartı ile 1 Ağustos 1917’de Nezaretin Müsteşar Muavinliği vekâletine, 1918’de Beynelmilel Tuna Seyrisefain Komisyonu'nda Osmanlı Murahhaslığı inzimamı ile Kalas Baş Şehbenderliği vekâletini ifaya memur edilmiş ve altı ay kadar burada kalarak mütarekeden sonra İstanbul’a dönmüştür.

İksel daha sonra, Tahran Sefareti Müsteşarlığı kadrosu korunarak 21 Temmuz 1920’den 7 Teşrinisani 1921’e kadar Matbuat Genel Müdürlüğü görevini vekâleten yürütmüştür.

KAYNAK: Genel Müdürlerimiz (byegm.gov.tr, 9.11.2015).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör