Refik Şevket İnce

Bakan, Milletvekili, Devlet Adamı, Hukukçu, Siyasetçi

Ölüm
24 Nisan, 1955
Eğitim
Selânik Hukuk Mektebi

Hukukçu, siyaset ve devlet adamı, milletvekili, bakan (D. 1885, Polihinit / Midilli – Ö. 24 Nisan 1955, İzmir). Selânik Hukuk Mektebini bitirdi. Ailesiyle bir­likte yerleştiği Ödemiş'te avukatlık yaptığı sırada Milli Müca­dele’nin bölge liderlerinden biri oldu. Kurtuluş hareketini yö­netecek olan kongrelerin toplanmasında ve Kuva-yı Milliyenin örgütlenmesinde görev üstlendi.

Reşit Şevket İnce, 1920'de Manisa Milletvekili olarak Meclis'e girdi. 1921'de Adalet Bakanlığına getirildi ve on üç ay bu görevde kaldı. Bu arada İstiklâl mahkemelerinin kurulu­şunda da etkin görev aldı ve Kastamonu İstiklâl Mah­kemesinde üyelik yaptı. İyi bir hukukçu olarak tanınan İn-ce'nin ikinci dönem siyasi hayatı 1931'de tekrar Manisa Millet­vekili seçilmesiyle başladı ve bu dönemde milletvekilliği görevi 1940 yılına kadar sürdü. 1950 genel seçimlerinde Demokrat Parti (DP) listesinden milletvekili seçildi ve bu dönemde bir süre Milli Savunma Bakanlığı yaptı. Bakan­lığı sırasında askeri yargının yeniden düzene konması, askerî adli amirliklerin kaldırılması için çalıştı. Türk Hukuk Kurumu’nun ve Mecelle'nin ıslahını üzerine alan derneğin de kurucularındandır Türk Hukuk Kurumu’nun başkanlığını da yapmıştır. 24 Nisan 1955 günü İzmir’de hayatını kaybetmiştir.

 KAYNAK: İbrahim Alâeddin Gövsa / Türk Meşhurları (1946), Türkiye Ansiklopedisi 2 (1974), Milliyet Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi (1. cilt, 1986).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör