Asker, tıp doktoru, gazeteci, siyaset adamı, Türk sosyalistlerinin öncülerinden (D. ? – Ö. 1960, İstanbul). Askeri Tıbbiye'de okurken II. Abdülhamid yönetimine karşı çıktı, yurt­dışına kaçarak (1894) öğrenimini Paris'te ta­mamladı. Orada Şerif Paşa ile Islahat-ı Esasiye-i Osmaniye Fırkası'nı kurdu (1909).  İttihad ve Terakki'ye karşı da muhalefet sa­fında yer aldı. Hüseyin Hilmi'nin İstanbul' da kurduğu Osmanlı Sosyalist Fırkası'nın Paris şubesini açtı (Eylül 1911). Şube için marksçılığa dayanan bir program hazırla­dı. Beşeriyet adıyla bir aylık gazete yayım­ladı. Bu gazetenin Türkiye'ye girmesi ya­saklandı.

Refik Nevzad, İttihad ve Terakki yönetimi döne­minde, yokluğunda idama mahkûm edil­di. Birinci Dünya savaşı sırasında Avrupa' da Türk hak ve çıkarlarını savundu. Türkiye Sosyalist Fırkası Avrupa temsilcisi sıfatıyla çeşitli uluslararası solcu örgütle­rin toplantılarına katıldı. Parti tarafından 1919 seçimlerinde aday gösterildi. Düşün­celerini yaymak için kitapçıklar yayımladı. Ahenk, İfham, Aydınlık gibi gazete ve der­gilerde yazılar yazdı. 1960'ta Türkiye'ye döndü. Paris'teki İleri Jön Türkler Örgütü'yle ilişkisi olduğu savıyla İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı, aklandı. 1960 yılında İstanbul’da öldü.

KAYNAK: Milliyet Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi (19. cilt, 1986).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör