Sadullah Sâdî Çelebi

Osmanlı Şeyhülislâmı, Şair

Ölüm
21 Şubat, 1539
-
Diğer İsimler
Seydî-Sa’dî

Şeyhülislâm, şair (D. ? – Ö. 21 Şubat 1539). Şiirlerinde Seydî-Sa’dî mahlasını kullandı. Öğrenim çağına geldiğinde, İstanbul’da Murat Paşa Camiînin imamı olan babası tarafından yetiştirilmeye başlandı. Daha sonra dönemin bilginlerinden Samsunlu Mevlâna Mehmet Efendi’den dersler aldı. Sâdî Çelebi, hocasının yanında çalışkanlığıyla seçkinleşti ve kendisi de ders okutmak üzere ondan icâzet (yeterlilik) aldı. Sırasıyla İstanbul’da Başçı İbrahim, Edirne’de Taşlılı, İstanbul’da Mahmut Paşa ve Sahn-ı Seman medreselerinde müderrislik (öğretmenlik) yaptı. İstanbul kadısı oldu  (1523) ve bu görevde on yıl kadı. Sonra medresenin Semaniye bölümünde müderris iken Şeyhülislâm oldu (1533). Din bilginliğinin yanı sıra şair, edip ve kuvvetli bir hatipti. Bilgin menkıbeleri ve tarihi konusundaki yetkinliği ile tanınındı. Fatih’te bir dârülkurrâ (Kur’an okulu) yaptırmıştı.

ESERLERİ:

HAŞİYE: Hâşiye alâ Şerhi’l Hidaye, Haşiye ale’l-Kamûs.

FETVA: Fetavâ-yı Sa’diyye.

KAYNAK: Osmanlılar Ansiklopedisi (c. 2, s.482, 1999), Halil Serdar Bıyıklı / Daday (2000), Nail Tan - Özdemir Tan / Gurur Kaynağımız Kastamonulular IV (2005), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör