Öner Gülyeşil

Elektrik Enerjisi Uzmanı, Yönetici, İş Adamı, Bürokrat

Doğum
Eğitim
Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü

Elektrik enerjisi uzmanı, işadamı, yönetici, bürokrat. 1945 yılında Siirt’te doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise'yi Siirt'te okudu. 1969 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü'nde Lisansüstü eğitimini tamamladı. Federal Alman Hükümeti'nin verdiği bursla Almanya'da iki yıl Enerji Planlaması, Termik Santral Tasarımı – İnşaatı ve İşletmesi, İsveç' de Özelleştirme Politikaları ve Uygulamaları, Federal Almanya'da Üstdüzey Yöneticilik, İngiltere' de Dünya Bankası'nca düzenlenen Fizibilite ve Yatırım Planlaması konularında eğitim gördü. Ülke Makro Enerji Planlaması, Mikro Enerji Planlaması, Uluslararası Enerji Planlaması, Enerji Alış-Verişi, Elektrik Enerjisinde Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası Enerji Enterkonneksiyonları, Enerji Üretim ve İletim Tesislerinde Otomasyon, Termik Güç Üretim Tesislerinin dizayn, proje ve inşası, Güç Üretim Tesislerinin İşletme ve Bakımı, İletim Tesislerinin dizayn, proje ve inşası, Elektrik İletim Sistemlerinin İşletmesi, Yük Dağıtım Sistemleri, Elektrik Enerjisinde Uluslararası Enterkonneksiyonlar, Nükleer Santraller alanlarında uzmanlaşmış ve çalışmalar yaptı.

Öner Gülyeşil, 1969 – 1975 yılları arasında sırasıyla; İller Bankası Van, Bitlis, Muş, Hakkari'de Kontrol Mühendisi, Özel sektöre ait Trafo Sanayii'nde Üretim, Üretim – Planlama ve Malzeme-Planlama Yöneticiliği, Siirt YSE Müdürü, Siirt Vali Muavini (Vekaleten) 1976 – 1996 yılları arasında; TEK ve TEAŞ'da Afşin-Elbistan Termik Santralı Grup Müdürü, Afşin Belediye Başkanı KKTC'de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Koordinatörü ve Girne Termik Santralı İşletme ve Tesis Grup Müdürü, 1996 yılından itibaren TEAŞ Genel Müdür Yardımcısı görevlerinde bulundu. Bu görevlerinin yanında; Soma Elektrik Üretim A.Ş. ve Eltem - Tek Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı, Adapazarı Enerji Dağıtım A.Ş.,Yeniköy Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Birecik Elektrik Üretim A.Ş. Denetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü.

1997 yılından beri Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun en üst yönetim organı olan Türkiye Atom Enerjisi Komisyonu Üyesidir. Yurt içi ve yurt dışında mesleki organizasyon ve sivil toplum örgütlerinin üyesidir. Yurt içi ve yurt dışında çok sayıda konferanslar vermiş olup, yerli ve yabancı muhtelif yayın organlarında teknik konularda yayımlanmış makaleleri ve konferans notları bulunmaktadır. Çok iyi derecede İngilizce, Almanca ve iyi derecede Arapça bilmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.  

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör