Bahattin Kök

İslam Tarihçisi, Araştırmacı

Doğum
Eğitim
Bağdat Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi

İslâm tarihi araştırmacısı. 1944, Şavşat / Artvin doğumlu. Şavşat Atalar Köyü İlkokulu (1944), İstanbul İmam Hatip Okulu (1963), Bağdat Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi (1967) mezunu. 1967 yılından itibaren Trabzon İmam Hatip Lisesinde yedi yıl öğretmenlik yaptı. 1974’te Atatürk Üniversitesi İslâmi İlimler Fakültesine okutman olarak atandı. Yüksek lisansını 1975’te “Kur’an ve Hadise Göre Şiir” konulu teziyle, doktorasını 1980’de “Seyfuddin et-Türkmani ve Divanı” teziyle aynı yerde tamamladı. 1990 yılında “Nureddin Mahmud’un Mısır’ı Ele Geçirmesi ve Fatımilerin Yıkılışı” takdim teziyle doçent, 1996’da profesör oldu. Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi İslâm Tarihi ve Sanatları Bölümü İslâm Tarihi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yaptı. Öğretim üyeliği ile birlikte  dekanlık, fakülte kurulu üyeliği, fakülte yönetim kurulu üyeliği, diploma çalışması komisyonu başkanlığı gibi görevlerde bulundu. TDV İslâm Ansiklopedisine maddeler yazdı.

ESERLERİ:

Seyfuddin et-Turkmanî ve Divanı, Hassan b. Sabit’in Şiirleriyle İslâm’a Hizmetleri, Ka’b b. Malik el Ensarî ve Tebük Seferiyle İlgili Durumu, Nureddin Mahmud’un Mısır’ı Ele Geçirmesi ve Fatımîlerin Yıkılışı, Nureddin Mahmud b. Zengi ve İslâm Kurumları Tarihindeki Yeri, Gazneli Mahmut’la Abbasî Halifesi el-Kadir Arasındaki İlişkiler, Mısır’ın Alınmasından Sonra Nureddin Mahmud’la Selahaddin Eyyûbî Arasında Ortaya Çıkan Soğukluğun Sebepleri.

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör