Ömer Esad Eyyubi

Gazeteci, Şair

Doğum
Ölüm
-
-

Gazeteci, şair (D. 1893, Olasa / Maçka / Trabzon – Ö. ?). Maçka İbtidâisini (ilkokul) bitirdikten sonra 1905 yılında Trabzon İdadisine (lise) girdi. Eyyubi, lisede beş yıl okudu, daha sonra memurluğa başladı. 1911’de Maçka Bidayet (Sorgu) Mahkemesi kayıt memuru, daha sonra da zabıt kâtibi oldu. Birinci Dünya Savaşı sırasındaki seferberlikte Erzurum’a kadar gitti. Trabzon’a döndüğünde Belediye ve Reji (Tekel) kâtipliklerinde bulundu. Trabzon göçünde İstanbul ihtiyat zabitliğine sevk edildi. Hastalanarak Trabzon’a döndü, Mektupçu Kaleminde başkâtiplik, Zeytinlik Okulunda öğretmenlik yaptı. 1917 yılında Muhacirin İdaresi sevk kâtibi, daha sonra memuru oldu. Bakü’ye giderek yazarlık ve öğretmenlik yaptı ve bir daha Türkiye’ye dönmedi. Trabzon’un fethine dair yazdığı piyesler bulunamadı. Hece ve aruz vezniyle yazdığı bazı şiirlerini bir mecmuada topladı. Aynca Kahkaha adlı bir mizah gazetesi çıkardı.

 “Esat Ömer, Trabzon’un genç şairleri arasında fikrindeki serbestî ve hürriyet perestî ile temayüz etmişse de ciddî bir rehbere tesadüf edemedi. Kendisi hissî ve hayalîdir. Bazı yazılarında ibhâm ziyadedir. Onlarda cezâlet ve cesaretle vatan muhabbetine müstenit hamaset vardır. Onun için de millîdir.” (Hammâmîzâde İhsan)

ESERLERİ:

Muhâceret Türküleri, Sefil, Dönüş.

KAYNAK: Fecr 7 Haziran 1337 (10.3.1919), Hammâmizâde İhsan / Hamsinâme (1928), Mahmut Goloğlu / Trabzon Tarihi (1975), Hüseyin Albayrak / Trabzon Basın Tarihi (1983), Murat Yüksel / Türk Edebiyatında Hamsi (1989) - Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri 1 Osmanlı Dönemi (1993), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör