Hoca Abdülkerim

İslam Bilgini

Doğum
-
Ölüm
-
Diğer İsimler
İngiliz Kerim Efendi

İslâm bilgini (D. ?, Amasya - Ö. 1885). Öğrenimini İstanbul’da tamamladıktan sonra Avrupa’ya gitti. Avrupa dönüşü İstanbul’da ders okuttu ve eser yazmakla meşgûl oldu. Avrupa’da bulunduğu için “İngiliz Kerim Efendi” namıyla tanındı. Verdiği son ders, dinî ilimleri zamanın tabiî ilimlerine uygulayarak, Kadı Beyzavî Tefsiri’ni okutmak oldu. İbn Sina’nın eş-Şifâ adlı eserine yazdığı şerh ise yarım kaldı.

ESERLERİ:

Mîzânü’l-Adl fi’l-Mantık, Câmiü’-Hakâyık, Hâşiye-i Siyalkutî ale’t-Tasavvurât, Zübde-i İlm-i Sarf ve Şerh-i Emsile, Risâle-i Kazâ ve Kader, Risâle-i Hareket-i Zaman, Risâle-i Rûh, Kıssa-i Salamân ve Absal.

HAKKINDA: Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri I (1972).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör