Hoca Abdurrahman Fevzî

Dil Araştırmacısı

Doğum
-
Ölüm

Dilci (D. ?, Kütahya - Ö. 1864, İstanbul). İlköğrenimini Kütahya’da babasından, yükseköğrenimini ise İs-tanbul’da İmamzâde Esad Efendi’den tamamladı. Ruûs imtihanında ehliyetini ve bilimsel yetkinliğini ispat ederek İstanbul Müderrisliğine, bir yıl sonra Harbiye Mektebi Arapça dersleri öğretmenliğine atandı. 1863 yılına kadar bu görevi sürdürdü ve emekli oldu. Bir yıl sonra öldü. Eyüp Sultan Camisi civarındaki Abdülvedûdi’nin kabri yanına defnedili.

Osmanlıcanın kuralları konusunda eser yazmış bilginlerdendir. Alanında önemli eserlerden biri olan Mikyâsü’l-Lisân ve Kıssâsu’l-beyân adlı eseri hakkında Bursalı Mehmed Tahir şu değerlendirmeyi yapmıştır:

Osmanlı lisanının hususiyle sarfiyle (fiil çekimiyle), biraz da nahvine (gramerine) dair sağlam kaideleri ihtiva etmektedir. Osmanlı dilinin kaideleriyle meşgul zatlara elzem eserlerdendir.

HAKKINDA: Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri I (1972).

 

Dilci (D. ?, Kütahya - Ö. 1864, İstanbul). İlköğrenimini Kütahya’da babasından, yükseköğrenimini ise İs-tanbul’da İmamzâde Esad Efendi’den tamamladı. Ruûs imtihanında ehliyetini ve bilimsel yetkinliğini ispat ederek İstanbul Müderrisliğine, bir yıl sonra Harbiye Mektebi Arapça dersleri öğretmenliğine atandı. 1863 yılına kadar bu görevi sürdürdü ve emekli oldu. Bir yıl sonra öldü. Eyüp Sultan Camisi civarındaki Abdülvedûdi’nin kabri yanına defnedili.

Osmanlıcanın kuralları konusunda eser yazmış bilginlerdendir. Alanında önemli eserlerden biri olan Mikyâsü’l-Lisân ve Kıssâsu’l-beyân adlı eseri hakkında Bursalı Mehmed Tahir şu değerlendirmeyi yapmıştır:

Osmanlı lisanının hususiyle sarfiyle (fiil çekimiyle), biraz da nahvine (gramerine) dair sağlam kaideleri ihtiva etmektedir. Osmanlı dilinin kaideleriyle meşgul zatlara elzem eserlerdendir.

HAKKINDA: Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri I (1972).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör