Hızır İlyas

Tarih Yazarı

Doğum
-
Ölüm
20 Haziran, 1864
Eğitim
Enderun (Saray Okulu)
Diğer İsimler
Çuhadar İlyas Ağa

Tarih yazarı (D. 1801? – Ö. 20 Haziran 1864, İstanbul). Hafız İlyas ve Çuhadar İlyas Ağa olarak tanındı. Babası Divân-ı Hümâyun kâtiplerinden Mehmed Emin Şükûhî Efendi’dir. On yaşında Enderuna (1812) girerek eğitim gördü. Saray’dan kâtiplik göreviyle ayrıldıktan sonra ilmiye sınıfına girerek 1840’ta devriye mevleviyetini, 1845’te mahreç payesini aldı. Kendisine Sofya, Bilâd-ı Hamse, 1850’de ise Mekke kadılığı payeleri verildi. Encümen-i Daniş’in aslî üyeliğine seçildi. İstanbul kadılığı payesini aldı. Hassa Ordusu müftülüğüne getirildi. Üsküdar Doğancılar’da Nasuhî Tekkesi mezarlığına gömüldü. Anı ve tarih türünde yazılmış Târih’ i Letâif-i Enderun veya Târîh-i Enderun (1276) adlı bir eseri vardır. Bu eserde; Enderunda bulunduğu yıllarda geçen olayları ve bu arada ailesiyle ilgili bazı bilgileri, Enderun hayatını, düzenlenen tören ve eğlenceleri, doğumları, ölümleri anlatmıştır. Eser, Cahit Kayra tarafından sadeleştirilerek basıldı (1987).

HAKKINDA: Mehmed Süreyya / Sicill-i Osmânî (Tezkire-i Meşâhir-i Osmaniyye, c. 1, 1890-97), Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri (c. 3, 1971-1975), Türk Ansiklopedisi (c. 20, 1943-86), TDV İslâm Ansiklopedisi (1998), Türk Edebiyatı Tarihi (1943), TDOE-TDE Ansiklopedisi (c. 5, 2004).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör