Ahmet Şükrü Emed

Tıp Bilgini, Tıp Doktoru, Siyasetçi

Doğum
Ölüm
09 Ocak, 1970
Eğitim
İstanbul Tıp Fakültesi

Hekim, siyaset adamı, tıp bilgini (D.1898, İstanbul - 9 Ocak 1970, İstanbul). Mustafa Nuri Bey ile Zehra Hanımın oğludur. İlk ve ortaokulu, Beşiktaş Kaptan İbrahim Mektebi’nde ve Beşiktaş Mülkiye Rüştiyesi (Ortaokulu)’nde, liseyi Kabataş Lisesi ve Hadika-i Meşveret Mektebi’nde okudu. Yükseköğrenimini, dördüncü sınıfın yarısına kadar Askerî Tıbbiye Mektebi (Tıp Fakültesi)’nde, kalanını İstanbul Tıp Fakültesi’nde yaparak 1919'da mezun oldu. 1920’de Toptaşı Bimarhânesi (Akıl Hastalıkları Hastanesi) asistanı olarak göreve başladı. 1922’de, Almanya’ya gitmek üzere istifa etti. Almanya’da çeşitli hastanelerde çalıştı. Yurda dönüşünde Şisli Fransız Hastanesi il Zeynep Kamil hastaneleri asistanı, İstanbul Emrazı Akliye ve Asabiye Hastanesi’nde, akıl ve sinir hastalıkları üzerine uzmanlık eğitimine başladı. 1923’te laboratuar asistanı, 1924’te laboratuar şefi oldu. 1925’te Elâzığ Emrazı Akliye ve Asabiye Hastanesi Başhekimliği’ne, 1926’da İstanbul Emrazı Akliye ve Asabiye Hastanesi Klinik Şefliğine, 193l’de Cerrahpaşa Hastanesi’nde akıl ve sinir hastalıkları uzmanı olarak göreve başladı. Milletvekili seçilmesi dolayısıyla bu görevi 1941’e kadar devam etti.

Dr. Emed, 6. Dönem (3 Nisan 1939 - 8 Mart 1943)’de Diyarbakır Milletvekili seçildi. İkinci, üçüncü ve dördüncü toplantı yıllarında Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Encümeni’nde üye olarak görev üstlendi. Milletvekilliği bittikten sonra, 1943’te İstanbul Bakırköy Emrazı Akliye ve Asabiye Hastanesi’nde başhekim, 1945’te Haseki Hastanesi’nde sinir hastalıkları uzmanı olarak çalışmaya başladı. 1949’da Adlî Tıp İşleri Genel Müdürlüğüne getirildi, 1955 yılında isteği ile emekliye ayrıldı. 1958’de Haseki Hastanesi sinir hastalıkları uzmanı olarak yeniden göreve başladı. 1960’ta Şişli Çocuk Hastanesi akıl hastalıkları uzmanlığına nakletti. Yine 1960’ta  re’sen emekli edildi. 1964-67 yılları arasında Libya’ya giderek, orada, Tıbbî Şer’î denilen adlî tıp müessesesini kurdu ve başhekimliğini yaptı.

Mayii Dimâgî Şevki”, “Toksikomani” adlı mesleki eserleri ile “Nöropsikiyatri” adlı dergiyi yayımladı. Ayrıca, birçok tıbbî makalesi vardır. İlk evliliğini Ayşe Memduha (1903-1990) Hanımla yaptı. Bu evlilikten Oktay (1925) ve Yusuf (1936) adlı çocukları dünyaya geldi. 1950 yılında Fatma Fazilet (1918) Hanımla evlendi. Bu evlilikten Recep (1951) adlı oğlu oldu. Fransızca, Almanca ve Arapça bilmekteydi. Öldüğünde İstanbul / Feriköy Mezarlığı’nda toprağa veridi.

HAKKINDA: Kâzım Öztürk  / Parlamento Tarihi (Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Yayınları, 2000), İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013).

 

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör