Hilmî Paşa

Divan Şairi

Doğum
-
Ölüm
-
Eğitim
Mekteb-i Harbiyeyi (Harp Okulunu)
Diğer İsimler
Mustafa Hilmi, Dinibütün Mustafa Hilmi Paşa

 Divan şairi (D. ?, Kayseri – Ö. 1914/15). Kayseri’nin Tavlusun köyünden Ateş Hâfızzâde’nin torunlarındandır. Tam adı Mustafa Hilmi’dir. Dinibütün Mustafa Hilmi Paşa namıyla tanındı. 1863-64 yılında Mekteb-i Harbiyeyi (Harp Okulunu) bitirdi. Muhaberâtta ve Askerî İdâdî (Lise) kitabet (kompozisyon) öğretmenliğinde bulundu, emekli oldu. Üsküdar’da Karacaahmet’teki aile mezarlığına gömülüdür. Düstûru’l-mücâhidî (1876) adlı bir eseri vardır. Bursalı Tahir Bey, şairin dindârâne bazı manzumeleri olduğunu yazmıştır.

HAKKINDA: Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri (c. 2, 1971-75), Nail Tuman / Tuhfe-i Nailî (1999), Muhsin İlyas Subaşı / Kayseri’nin Manevî Mimarları (1995), M. Fatih Köksal / Kayserili Divan Şairleri (998), TDOE –TDE Ansiklopedisi (c. 5, 2004).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör