Kıbrıs Müftüsü Hasan Hilmi Efendi

Müftü, Din Bilgini, Şair

Doğum
Ölüm
Diğer İsimler
Hüsnü Hilmi Efendi

Şair, din bilgini, müftü  (D. H. 1197, R. 1782, Kıbrıs - Ö. H. 1264, R. 1848, Kıbrıs). Divan şiiri tarzında yazan, Kıbrıs’ın bilinen en eski Türk şairidir. Kamusu’l A’lâm’da Hüsnü Hilmi Efendi, bazı kaynaklarda Müftü Hasan Hilmi Efendi olarak sözü edilmektedir. Kıbrıs müftüsü olarak tanınmıştır.

Uzun müddet Lefkoşe’de ilme hizmet etti. Şiirleri dikkatini çektiği için Padişah II. Mahmut tarafından İstanbul’a çağrıldı ve kendisine “Reisü’ş Şuara” unvanı layık görüldü. Mezarı Lefkoşa’da, Yeni Cami’ye bitişik olan kubbe içindedir.

Kuvvetli bir divan şairi olmasına rağmen şiirlerinin birçoğu günümüze ulaşamadı. Bulunabilen şiirleri, araştırmacı Harid Fedai, emekli öğretmen Niyazi Beyin kütüphanesinden aldığı şiir defterlerini değerlendirerek Kıbrıs Müftüsü Hilmi Efendi: Şiirler (1987) adlı eserinde topladı.

KAYNAKÇA: Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri I (1972), Harid Fedai / Kıbrıs Müftüsü Hilmi Efendi: Şiirler (1987) Zübeyir Yılmaz – Ramazan Okumuş / Kıbrıs Türk Şiiri (1992), İhsan Işık / Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007), Bener Hakkı Hakeri / Müftü Hasan Hilmi Efendi (Kültürümüzde Sanatçılar ve Yazarlar İsimler Sözlüğü, 2004).      

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör