Hilmi Efendi

Divan Şairi

Doğum
Ölüm
Diğer İsimler
İsmail, Feyzîzâde Hilmî Efendi

 Divan şairi (D. 1810?, Kayseri – Ö. 1853, Kayseri). Asıl adı İsmail’dir. Feyzîzâde Hilmî Efendi diye tanındı. Kayseri eşrafından Feyzi Efendizâde Fethullah Efendi’nin oğludur. Ahmed Nazif’e göre 1225 (1810) yılı başlarında, Ahmed Remzi (Akyürek)’ye göre 1815-16 yılında doğdu. İlköğreniminden sonra Müderriszâde Alim Efendi’den ders aldı. Şair Osman Seyfi Bey’in oğlu Şabân Bey’den Arapça ve Farsça öğrendi. Çocukluğunda, babasının zamanın meşhur eşkıyası Akbıyıkoğlu Hasan Ağa tarafından öldürülmesiyle ömrünün sonuna kadar kurtulamayacağı bir rahatsızlığa yakalandı. Bir süre Kayseri İdare Meclisi üyeliğinde ve Develi ilçesi şer’î nâibliğinde (kadılığında) bulunmasına rağmen çocukluğunda geçirdiği rahatsızlığından dolayı memuriyetten ayrılarak köşesine çekildi. 1854 Haziran’ının sonlarında sabah namazını kılmak için gittiği Hunat Camii’nde vefat etti.

Şiirlerinde döneminin yerel özelliklerine yer verdi. Divan şiirinin bütün nazım şekillerinde örnekler vermeye gayret gösterdi. Edebiyat tarihçileri tarafından orta dereceli bir şair olarak değerlendirildi. Ahmed Remzi (Akyürek)’nin Hilmî’nin şiirlerinden bir seçki hâlinde hazırladığı basılmamış bir eseri vardır. Bu eser, Kayserili Feyzîzâde Hilmî Efendi ve Manzum Bazı Eserleri adıyla Millet Kütüphanesi FB 586 numarada kayıtlıdır. Şairin divançesi de diyebileceğimiz bu eser, on beş sayfalık küçük bir risaledir. Eserin başında Hilmî’yi tanıtan iki sayfa kadar bir bölümden sonra, şiirleri herhangi bir sıra gözetilmeden verilmiştir.

HAKKINDA: Kemâlettin Karamete / On Dokuzuncu Asırda Yetişen Kayseri’nin Büyük Şairlerinden Hilmi Feyzioğlu’nun İki Şiirini Sunuyorum (Kayseri Halkevi dergisi, c. 1, sayı: 11, Ocak 1939) - Şair Hilmi Feyzioğlu’nun Evvelki Sayıdaki Şiirlerinin Devamı Olarak Müstezâd Bir Tahmis ve Bir de Koşmasını Sunuyorum (Kayseri Halkevi dergisi, c. 1, sayı: 12, Ocak 1939), Abdullah Satoğlu / Kayseri Şairleri (1970), Ahmed Nazif / Kayseri Tarihi (Mir’ât-ı Kayseriyye, haz. Prof. Dr. Mehmet Palamutoğlu, 1978), Emir Kalkan / Çağlar Boyunca Kayseri Şairleri (1988), M. Fatih Köksal / Kayserili Divan Şairleri (1988), Ahmed Nazif / Kayseri Meşhurları (haz. Meserret Diriöz-Haydar Ali Diriöz, 1991), Millî Kütüphane Yazmalar Kataloğu VI-Türkçe Divanlar (s. 331), TDOE –TDE Ansiklopedisi (c. 5, 2004).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör