Ahmet Şimşirgil

Tarih Araştırmacısı

Doğum
Eğitim
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Tarih araştırmacısı. 1959, Boyabat / Sinop doğumlu. İlk, orta ve lise öğrenimini Boyabat’ta tamamladı. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü (1982) mezunu. 1983 yılında aynı üniversitede tarih bölümünün araştırma görevlisi sınavını kazanarak çalışmaya başladı. 1985’te “1520 Tarihli Tapu-Tahrir Defterine Göre Amasya Sancağı” adlı tezle yüksek lisans yaptı. 1989 yılında Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne geçti. 1990’da “Osmanlı Taşra Teşkilatında Tokat (1455-1574) adlı çalışmasıyla doktorasını tamamladı. 1991’de yardımcı doçent, 1997’de “Uyvar’ın Türkler Tarafından Fethi ve İdaresi 1663-1685 adlı çalışmasıyla doçent oldu. Çalışmalarını aynı üniversitede Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi olarak sürdürdü.

Yeniçağ Osmanlı tarihi alanındaki makalelerini Güney Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, Tarih ve Düşünce, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Bir Dergisi, Tarih İncelemeleri Dergisi, Tarih ve Medeniyet, Tarih ve Düşünce dergileri ile İstanbul Armağanı, Hakkı Dursun Yıldız Armağanı ve Osmanlı Ansiklopedisi’nde yayımladı. Uyvar’ın Türkler Tarafından Fethi ve İdaresi (1663-1685) adlı bir basılı eseri vardır.

KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör