Ahmet Şevket Bohça

Milletvekili, Eğitimci, Siyasetçi, Şair

Doğum
Ölüm
20 Şubat, 1988
Eğitim
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Diğer İsimler
Bohça

Eğitimci, şair, siyaset adamı, XIII. Dönem Kastamonu Milletvekili (D. 1920, Tosya / Kastamonu – Ö. 20 Şubat 1988, Ankara). Divan tarzı şiirlerinde Bohça mahlasını kullandı.

İlkokulu Tosya’da, ortaokul ve liseyi Kastamonu’da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (1945) mezunu. Dört senelik tahsili boyunca çeşitli mecmuaların sanat ve şiir köşelerinde yazı ve şiirleriyle yer aldı.

1945 yılında Fakülteyi bitiren Bohça, aynı yıl Kars Lisesi Edebiyat Hocalığına tayin edildi. Kars’ta iki yıl Edebiyat Hocalığının yanı sıra aynı zamanda Almanca derslerine de girdi. Görev yaptığı iki yıl boyunca ilk defa çıkardığı okul gazetesinin yanında mahallî gazetelerde de makaleler ve şiirler yazmaya devam etti.

Yedek subaylığını Kırklareli’nde tamamladıktan sonra Elazığ’a, 1950 yılında da Ankara Atatürk Lisesine tayin edilen Bohça, 15 yıl müddetle Atatürk Lisesi, Ankara Maarif Koleji ve Gece Lisesi hocalığını yaptı. Bu dönem içinde Ankara’da “İnkîlap”, “Zafer”, “Akşam Postası” ve “Zafer” Gazetesinde edebî yazılar, tiyatro tenkitleri, şiir ve makaleler yazdı.

1969 seçimlerinde XIII. Dönem Kastamonu Milletvekili seçilerek TBMM’ye girdi. Milletvekilliği süresi bitince politikaya veda etti. Mesleğine dönerek, 1975 yılına kadar Gazi Eğitim Enstitüsü Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği ve Türkçe bölüm şefliği görevini yürüterek emekli oldu.

Dört yıllık üniversite öğrenimi süresince çeşitli dergilerin sanat ve şiir köşelerinde yazı ve şiirleriyle yer aldı. Kars’ta görev yaptığı iki yıl boyunca ilk defa çıkardığı okul gazetesinin yanında mahallî gazetelerde de makale ve şiirler yayımladı. Ankara’da iken İnkılâp, Zafer, Akşam Postası ve Zafer gazetesinde edebî yazılar, tiyatro tenkitleri, makaleler, aruz ve hece ölçüsüyle şiirler yazdı.

Şiirlerini Köpük adlı bir kitapta topladı (1951).

HAKKINDA: Köpük (1951). Feyzi Halıcı / Şair Parlamenterler (1990), Nail Tan - Özdemir Tan / Gurur Kaynağımız Kastamonulular III (2004), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (11. Cilt, 2009).

RUBAÎLER

RUBAÎLER

 

AHMET ŞEVKET BOHÇA

 

 

Bir koskoca dünyâda, tek olmak da kötü;

Balsız, arısız bir petek olmak da kötü...

Yüksekte gezinmekle büyüklük olmaz;

Dağbaşları varken, etek olmak da kötü.

 

                          *

 

Bir fikri hakikat yapan imânı tanı;

Dünyâya riyâ gelen irfânı tanı!

Sen gölge düşürme kalbinin aynasına;

Aydınlığı kaybetmeyen iz’ânı tanı!

 

                          *

 

Güllerle tutup nöbet, rubâiyle gelin;

Gül dermeye akibet, rubâiyle gelin.

Açmışsa ufuklarda çiçeksiz geceler,

Siz kabrime bir demet rubâiyle gelin.

 

                           *

 

Şâirde hayâl ucuz da, gerçek pahalı;

Şampanya ucuz belki de, ekmek pahalı...

“Artık bu ağır yükle yaşanmaz” dersen;

Öldürmek ucuz olsa da, ölmek pahalı..

 

s. 250.

 

GÖKSU

 

Bir tâze bahârın sesi var Göksu’da şimdi;

Kalplerde yanan kahkahalar Göksu’da şimdi.

 

Sinmiş bu yeşil manzaranın göğsüne Göksu;

Baştan başa bir neş’e akar Göksu’da şimdi.

 

Baştan başa sarmış bütün etrâfı meserret;

Hülyâlara dalmış da bahar Göksu’da şimdi.

 

Bir nazlı hayâlin kanadından dökülen su,

İstanbul’a kılmakta nazar Göksu’da şimdi.

 

Geçtiyse bahârım yine BOHÇA’yla berâber,

Bin hatıranın neş’esi var Göksu’da şimdi.

 

 KAYNAKK: Köpük (1951, s. 249, 251).

RUBAİ

AHMET ŞEVKET BOHÇA

 

RUBAİ

 

Bir fikri hakikat yapan imânı tanı;

Dünyâya riyâ gelen irfânı tanı!

Sen gölge düşürme kalbinin aynasına;

Aydınlığı kaybetmeyen iz’ânı tanı!

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör