Ömer B. Ahmed El Çulli

Coğrafya Bilgini, Astronomi Bilgini, Matematik Bilgini

Doğum
-
Ölüm
-
Diğer İsimler
Ömer b. Ahmed el-Mâ'î el-Çullî (tam adı)

17. Yüzyıl matematik, astronomi ve coğrafya bilginlerinden (D. ?, Diyarbekir - Ö. H. 1022/1613). Tam adı Ömer b. Ahmed el-Mâ'î el-Çullî olup şehrimizde yaşamıştır. Mâ'î Çullî Medresesine izafeten Çulli lakabını almıştır. Pek çok öğrenci yetiştirmiştir. Öğrencilerinin en meşhuru Molla Çelebi el-Âmidî’dir. Hayatı hakkında pek fazla bilgi yoktur. Yazma nüshaları yurt içinde ve dışında çeşitli kütüphanelerde bulunan, matematikle ilgili üç eseri bilinmektedir.

Eserlerinin nüshaları; Âtıf Efendi, Cebeci, Manisa, Arkeoloji Müzesi, Millî Kütüphane, İzmir Milli Kütüphane, Musul, Nuruosmaniye, Kandilli Rasathanesi, Çorlulu Ali Paşa, Beyrut Amerikan Üniversitesi vd. çok sayıda kütüphanede bulunmaktadır. Bu kütüphanelerin tam listesi ve kayıt numaraları yazar Şükrü Erim ile İhsan Işık arşivlerindedir.

ESERLERİ:

Ta'likât ‘alal Mavâzi’ el-Muşkila ve Tenbihat 'ala Rumûz el Mabâhiş el Mu'zila min el Risâlat el Bahâiyya (Matematik ile ilgilidir. Bahâuddîn el-Âmilî (ölm. 1031/1622)'nin Hulâsat el Hisâb'ına yazdığı şerhdir.), Şerhu Risale fi Rub’ el Muceyyeb (Astronomi konusundadır. Yahya b. Muhammed b. Muhammed el Hattab’ın Mukaddime fı Marifeti İstihraci A’mal el Leyi ven Nahar adlı risalesine yazdığı şerhdir), Risale el Şairiye (Yeryüzünün en büyük dağının çap oranı hakkında Kadızade’nin yazdığı metnin şerhidir).

KAYNAK:  Şükrü Erim / "Matematik ve Astronomi Hakkında Eser Yazanlar" (Diyarbakır'ın Yetiştirdikleri, basılmadı), İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013) Geçmişten Günümüze Diyarbakırlı İlim Adamları Yazarlar ve Sanatçılar (2014) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (C. 12, 2015).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör