Halil Nigâri Efendi

İslam Bilgini

Doğum
Ölüm

İslâm bilgini (D. 1820, Yeşilyuva / Acıpayam / Denizli – Ö. 1891, Acıpayam / Denizli). Eğitimini Konya ve İstanbul medreselerinde tamamladı. Fıkıh ve Feraiz ilimlerindeki derin bilgisi ile kısa zamanda şöhrete ulaştı. Geniş bir kütüphane edinme geleneğini sürdürerek Arapça, Farsça ve Osmanlıcadan oluşan büyük bir kitaplığa sahip oldu.

Yeşilyuva’nın “Kayser Karaağaç” adı ile ilçe yapılması için müspet delillere dayanan plan ve projelerini hazırlayıp padişaha sunulmak üzere İstanbul Fatih Medresesi Baş Müderrisi Yeşilyuvalı Hafız Ali Efendi’ye (1820-73) yazdıkları dilekçe ve mektupları gönderip onunla iş ve fikir birliği yaparak Kayser’in (Yeşilyuva) 1863 yılında kaza merkezi olmasını sağladı. Şeyhülislâm’ın 1863 yılındaki onayı ile de Kayser kazasının ilk müftülüğüne tayin edildi.

Haksızlıkla mücadele ederek, adalet nizamına aykırı gördüğü ve insani meziyetlere uymayan hal ve hareketleri hicveden pek çok şiir yazdı. Tırnağının ucu ile Kur’an-ı Kerim yazdı. Bu el yazması Kur’an’ı altın işlemelerle süsledi. Müftüler Medresesi Müderrisi ve kurucu İlyas Efendinin vefatı üzerine 1871 yılında Müftüler Medresesi Başmüderrisi oldu. İlçe teşkilatının Acıpayam’da kurulması üzerine 1871 yılında da Acıpayam ilçesinin ilk kaza Müftülüğü görevine seçildi. Vaazlarını kendi el yazısı ile bir kitapta topladı.

HAKKINDA: Şükrü Tekin Kaptan / Denizli’li Meşhurlar (2002).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör