Hilmî (Urfalı)

Şair

Doğum
Ölüm
-
-
Eğitim
Darülmuallimine (Öğretmen Okulu), Darülfünûn (Üniversite)
Diğer İsimler
Muhammed Hilmi

Şair (D. 1881, Urfa – Ö. 1933’ten sonra). Tam adı Muhammed Hilmi’dir. İlköğreniminden sonra Hafız Osman Efendi’den Kur’an’ı hıfz etti, İbrahimiye Medresesine girdi. Ünlü hattat şair Ahmed Vefik Bey’den hüsn-i hat dersi aldı. Müftü Hasan Efendi’nin teşvikiyle şiire başladı. Medreseyi bitirince İstanbul’a giderek (1904), Darülmuallimine (öğretmen okulu) ve Darülfünûna (üniversite) girdi (1908). Ders-i âmm belgesi aldığı için bir yandan da Bayezid Camiî ile diğer camilerdeki öğrencilere matematik ve Türkçe dersleri verdi. Mezun olunca Medresetülkuzat (kadılar okulu)’a girip burayı da üçüncülükle bitirdi. İlk memuriyeti 1914’te Evkaf Nezareti Memurin Kalemi kâtipliğidir. Bundan sonra sırasıyla Fetvahane müsevvidliği (müsvedde yazıcılığı), Adliye Nezaretinde oluşturulan Temyiz Şer’î Dairesi birinci sınıf kâtipliği, bu dairenin kaldırılmasından sonra yine Fetvahane müsevvidliği, daha sonra Medresetü’l-İrşad tarih öğretmenliği, Şer’iyye Vekâletinin Anadolu Medreseleri Müfettişliği görevlerine tayin edildi. Bu son görevi ile Adana’da iken Tevhid-i Tedrisat (Eğitimin Birliği) Kanunu çıktı. Önce Adana Lisesi Arapça ve Farsça öğretmenliği, Adana Erkek Öğretmen Okulu Türkçe öğretmenliği, 1933’te de Osmaniye Ortaokulu Türkçe öğretmenliği ve müdürlüğüne tayin edildi. Bu son görevini ne kadar sürdürdüğü ve ne zaman vefat ettiği bilinmiyor. Şiirlerin birçoğu İstanbul’da çıkan bir yangın sonucunda yandı.

ESERLERİ:

Reyâhin, Hz. İsa’nın Babası Var mı?.

HAKKINDA: B. Alpay / Şanlıurfa Şairleri (1986), TDOE –TDE Ansiklopedisi (c. 5, 2004).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör