Hilmî (Sivaslı)

Divan Şairi

Doğum
Ölüm
-
Diğer İsimler
Mehmed Hilmî Efendi

 Divan şairi (D. 1825, Sormasud mahallesi / Merzifon / Sivas – Ö. 1911). Nüfus kaydına göre doğum tarihi 1244 (1828)’tür. Asıl adı Mehmed Hilmî Efendi’dir. Dedezâde sülalesine mensuptur. Babası Hüseyin Efendi, annesi Hamide Hanım’dır. Medrese tahsili gördü. Ziya Paşa’nın Amasya mutasarrıflığı sırasında onun himayesini kazandı. Memuriyeti nedeniyle birçok yere gitti. Paşalık payesine kadar yükseldi. Ömrünün sonlarına doğru Kaza Nakibüleşrafı payesi aldı. Hilmi Dede, ilhamı bol, irticali kuvvetli, ifadesi geniş bir şairdi. Mürettep bir divanı ve mevlidi vardır. Şiirleri, Orhan Bilgin tarafından Dedezade Mehmed Hilmi Külliyatı (1984) adıyla yayımlandı.

HAKKINDA: Vehbi Cem Aşkun / Merzifon Şairleri (1937), Dedezade Mehmed Hilmi Efendi (Bedesten, sayı: 5, Ekim 1999), TDOE –TDE Ansiklopedisi (c. 5, 2004).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör