Halil İbrahim Akçam

Şair

Doğum
Ölüm
05 Eylül, 1956
Eğitim
İstanbul Darülfünunu (Üniversitesi) Felsefe ve Edebi­yat Bölümü

Şair (D.1885, Hasköy / İstanbul – Ö. 5 Eylül 1956, İstanbul). Babası, Geredeli Hasan Tah­sin Efendidir. İlkokulu dokuz yaşında bitirdikten sonra bir yıl Hadika-i Marifet Rüştiyesinde öğrenim gördü. 1895 yılında Darüşşafaka Lisesine geçti. 1902’de babasını kaybeden şair, sekizinci sınıfta Abdülhamid yönetimine karşı sergilediği isyankâr davranışları sebebiyle Midilli adasına sürgüne gönderildi (1905). Sürgündeyken Midilli İdadisini bitirdi. 1906 yılında affedilince İstanbul’a döndü. Vefa İdadisi kâtipliğine atandı (1907). 1909 yılında yükseköğrenimine başladığı İstanbul Darülfünunu (Üniversitesi) Felsefe ve Edebi­yat Bölümlerinden 1912 yılında mezun oldu. Eğitim yöneticiliği ve Şurâ-yı Devlet üyeliği yapan şair, yirmi iki yıllık çalışma hayatından sonra emekliye ayrıldı.

İlk şiirini, Darüşşafaka Lisesinde yedinci sınıfta okuduğu sırada yazdı (1904). Şiirlerinde hem hece hem de aruz veznini kullandı.

ESERLERİ:

ŞİİR: Günün Mutlularına (1933), Cumhuriyet Çocuk­larına (1937), Devrim Çocuklarına (1939), Türk Çocuklarına Şiirler (1941-1942), Türk Gençlerine (1944).

Ayrıca basılmamış eserleri vardır, Hatıralar’ı kızı Erdem Bigat’tadır.

HAKKINDA: Erdem Bigat / Babam Halil Akçam (Kasım-Aralık 1956,), TDOE – TDE Ansiklopedisi 1 (2002).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör