Halid-i Gülpınarî

Mutasavvıf

Doğum

Mutasavvıf (D. H. 1279, Altoğar (Altunakar) köyü / Çınar / Diyarbakır - Ö. ?). Bölgenin tanınmış şeyhlerinden Şeyh Hasan-i Nurani’nin halifesi Şeyh Kasım El-Hadi Altunakar (El Toğârî)'ın oğludur. İlim ve tarikat tahsilini babasının yanında yaparak sohbetlerine katıldı, ilim ve tarikat icazetini alarak babasının halifesi oldu.

Şeyh Halid-i Gülpınarî, 27 yaşında iken Şanlıurfa iline bağlı Siverek ilçesinin Gülpınar beldesindeki medresede tedrisata ve tekkede irşada başlayıp,  birçok bilgin ve şeyh yetiştirdi. Bu talebelerden bazıları; oğlu Eyyüb Gülpınar, Seyyid Mevlana Muhammed Halid-i Zilan ve Muhammed Bel Fırat. Türbesi Gülpınar beldesinde olup, sevenleri tarafından ziyaret edilmektedir. Eserleri hakkında bilgi edinmek mümkün olmamıştır.

KAYNAK: M. Şefik Korkusuz / Tezkire-i Meşayih-i Amid - Diyarbekir Velileri I-II (s.144-146), İhsan Işık / Geçmişten Günümüze Diyarbakırlı İlim Adamları Yazarlar ve Sanatçılar (2014).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör