Recep Ertürk

Toplum Bilim Araştırmacısı

Doğum
Eğitim
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü

Toplumbilim araştırmacısı. 1958, Çanakkale doğumlu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü mezunu (1982). Yüksek lisansını, “Tahsin Demiray’ın Basında ve Sosyolojide Yeri” başlıklı tezi ile 1987 yılında tamamladı. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünün açtığı doktora programına kaydoldu. “Cumhuriyet Döneminde ve Türk Sosyolojisinde Köy Tartışmaları” konulu doktora çalışması sırasında Sosyoloji Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı (1990). Doktora tezini 1993’te tamamladı. 1994 yılında yardımcı doçent unvanı ile ders vermeye başladı. Aynı bölümde öğretim üyesi ve Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı.

20. yüzyıl sosyoloji, köy sosyolojisi gibi konularda dersler verdi ve çalışmalar yaptı. Makaleleri Sosyoloji Dergisi, Türk Kültürü Araştırmaları, Türk Yurdu dergileri, Sosyoloji Yıllığı ve armağan kitaplarda yayımlandı. Çeşitli sempozyumlara katılarak bildiriler sundu.

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA-İNCELEME: Türk Sosyolojisinde ve Cumhuriyet Döneminde Köy Tartışmaları (1997).

YAYIMA HAZIRLAMA-DERLEME: 500. Yılında Amerika (Ekim 1992’de düzenlenen Amerika’nın Keşfinin 500. Yılı Toplantıları’nda sunulan bildiriler, Hayati Tüfekçioğlu ile, 1994), Türk Müziği (Oya Okan ile, 1993).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör