Hekimzade Ali Paşa

Osmanlı Valisi

Doğum
16 Şubat, 1699
Ölüm
14 Ağustos, 1758
Burç

18. Yüzyıl Osmanlı dönemi Diyarbekir valilerinden (D. 16 Subat 1699, İstanbul - Ö. Kütahya, 14 Ağustos 1758). Sertabip Nuh Efendi’nin oğlu, Kaymakam Abdullah Paşa’nın kayınpederidir. Kardeşlerinin en seçkini olup III. Ahmed devrinde silahşor, kapıcıbaşı, Türkmen ağası, sonra Zile voyvodası ve 1721/ 22’de Rumeli Beylerbeyi payesiyle Adana ve Safer, Ekim-Kasım 1724’te Halep ve Safer, Ekim 1725’te vezir rütbesiyle Anadolu Beylerbeyi ve Temmuz 1726’da Şehrizor’un eklenmesiyle Tebriz Seraskeri oldu. 1727/28’de Tebriz, 1729/30’da Diyarbekir Valisi, 1730/31’de tekrar Tebriz Valisi ve Seraskeri oldu. Tebriz ile Rumiye’yi Osmanlı topraklarına kattı.

Hekimzade Paşa, Mart 1732’de sadrazam (başbakan) olup Temmuz 1735’te görevden alınarak Midilli’ye gönderildi. Ardından Kandiye ve 1736/37’de Bosna Valisi yapıldı, savaş sırasında üstün yiğitlikler gösterdi. Haziran 1740’da Mısır Valisi ve Eylül 1741’de ikinci kez Anadolu Beylerbeyi olup Nisan 1742’de ikinci kez sadrazam oldu. İran seferini ertelediği için 21 Eylül 1743’te görevden alınarak Midilli’ye gönderildi. Kısa bir süre sonra Kandiye, Ekim 1744’te Bosna, Eylül 1745’te Halep valisi olup eşkıya saldırılarını ortadan kaldırdı. Kasım-Aralık 1746’da Kars Seraskeri, üçüncü kez Anadolu Beylerbeyi, ardından yine üçüncü kez Bosna, Şubat 1748’de Tırhala, aynı yıl Haziranda Bender Muhafızlığıyla Ozi, Ocak 1751’de Vidin, Nisan’da Trabzon Valisi, Aralık 1754 / Ocak 1755’te dördüncü kez Anadolu Beylerbeyi ve 18 Mart 1755’te üçüncü kez sadrazam oldu. 19 Mayıs 1755’te görevden alınarak Magosa’ya sürüldü, sürgün yeri sonradan Rodos’a çevrildi. Ekim 1755’te affedilerek ikinci kez Mısır Valisi yapıldı ve Ocak-Şubat 1756’da görevden alınmasından sonra beşinci kez Anadolu Beylerbeyi oldu ve 14 Ağustos 1758 tarihinde öldü.

Ali Paşa, sufi huylu, cömert, asil, himmeti yüce olan bir zattı. Makamı fakirler ve dervişlerle dolu olup her yerde adalet göstererek hukuka uyar ve zamanın vezirleri hatırasına saygı gösterirdi. Şairdi, ilâhileri ve şiirleri vardır. Öldüğünde Kütahya'da toprağa verilmişken sonra İstanbul’a taşınarak türbesinde yeniden toprağa verildi. Adına yapılmış olan cami (Hekimoğlu [Hekimzade] Ali Paşa Camii), kütüphane ve zaviyesi vardır. Kabataş’ta büyük bir çeşme yaptırmıştır. Muhsine Hanımla evlenmiş olup 7 erkek, 1 kız çocuğu vardı.

 KAYNAK:  Mehmed Süreyya / Sicill-i Osmanî (C. III, s. 539 - 540, 1996).  

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör