Hekim Rıza Efendi

Tıp Bilgini, Şair

Doğum
Ölüm
-
Diğer İsimler
Mehmed

18. Yüzyıl ünlü tıp bilgini, edip ve şairlerinden (D. 1676, Diyarbekir - Ö. 1766). Adı Mehmed, babası Abdullah'tır. Tahsilini tamamladıktan sonra tıbba ait ilk bilgileri, 1703 sıralarında şehrimizde kadı olarak bulunan Şaban Rıfaî Efendi'den öğrendi. Bu sahadaki bilgisini tamamlamak üzere üstadı ile binlikte İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı, ancak Rıfai Efendi'nin Ankara'da vefatı yüzünden yalnız başına İstanbul’a vardı. Kanunî Sultan Süleyman'ın yaptırdığı Medrese-i Tıbbiyye'ye girdi. Tahsilini tamamlayınca Diyarbekir'e döndü. 1766 yılında vefat etti. Aynı zamanda edip ve şair olarak da tanınmıştır.

ESERLERİ:

Risale-i Âsafiye fî Külliyâtü't-Tıbbiyye, Kitab-ı Muhtasarü't-Tıbb" (Tıp Özeti Kitabı).

KAYNAK: Tşa (s 386 vd), Esma'ül-Müellifîn (c. 2), Şevket Beysanoğlu / Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları (2. bas. 1996, c. 1, s. 216), İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013) – Geçmişten Günümüze Diyarbakırlı İlim Adamları Yazarlar ve Sanatçılar (2014) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (C. 12, 2015).

 

 

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör