Recep Ahıskalı

Tarih Araştırmacısı

Doğum
Eğitim
Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Tarih araştırmacısı. 1965, Alucra / Giresun doğumlu. İlk, orta ve lise öğrenimini Alucra’da yaptı. Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü (1987) mezunu. Aynı yıl Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivleri Daire Başkanlığında göreve başladı. 1989 yılında araştırma görevlisi olarak M.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne geçti. Yüksek lisans çalışmasını 1992 yılında MÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yeniçağ Tarihi Ana Bilim Dalında, doktorasını aynı yerde 1999 yılında tamamladı. Yüksek lisans tezi: “XVI. ve XVII. Yüzyıllarda Osmanlı Devletinde Reisülküttâblık Müessesesi”. Doktora tezi: “Osmanlı Devleti’nde Reisülküttâblık Müessesesi - XVIII. Yüzyıl”.

MÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Makaleleri Tarih ve Medeniyet dergisinde yayımlandı. TDV İslâm Ansiklopedisi ve Osmanlı Ansiklopedisi’nde maddeler yazdı.

ESERLERİ:

Feridun Ahmed Bey / Münşeâtü’s-Selâtîn, Muahedât Mecmuası III – IV (Dizin), Ahmet Resmî Efendi / Halîfetü’r-Rüesa (Dizin, 1992),Osmanlı Devletinde Reisülküttâblık Müessesesi XVIII. Yüzyıl (2001).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör