Recai Efendi

Osmanlı Devlet Adamı, Bakan, Hattat, Yazar, Şair

Doğum
Ölüm
Diğer İsimler
Mehmed Şakir

Osmanlı dönemi devlet adamlarından, nazır, şair ve yazar, hattat (D. 1803, İstanbul – Ö. 1874, İstanbul). Vakanüvislik ve Takvim-i Vakayi Nazırlığı gibi döneminin oldukça önemli bilimsel çalışmalarında bulunmuş, edip, şair ve hattat olarak tanınmış olan Recai Efendi, Maadin Kalemi Başhalifesi Ahmet Nureddin Efendi’nin oğludur. Recaizade Celâl Ekrem ile Recaizade Mahmut Ekrem bu zatın oğulları ve Ercüment Ekrem Talu da torunudur.

İlk tahsilden ve Hafız olduktan sonra on altı yaşında babasının Kalemine girmiş, bir taraftan da cami derslerine devam etti. Babıali kalemlerine girdikten sonra Serasker Halil Rifat Paşa’nın Dîvan Kâtipliğini yaptı, Amedî Hulefalığında bulundu, 1848’de Vakanüvisliğe tayin edildi. Bu görevden ayrıldıktan bir yıl sonra Takvimhane Nazırlığına getirildi. O vazifede iken epeyce faydalı kitapların basılmasına hizmet etti. 1853’te bu işten azledildi. İki sene işsiz kaldıktan sonra Maarif Meclisi Azalığına atandı. Daha sonra Meclis-i Vâlâ Azalığında, Bosna ve İşkodra Kapı Kethüdalığında bulundu. İstanbul’da öldü. Eyüp’te toprağa verilmiştir. Şairlikten ziyade iyi bir kâtip ve yazar olarak tanınmıştı. Pek güzel ve çeşitli yazılar yazdığı gibi tezhip yapmak ve güzel ciltler meydana getirmek gibi hünerlere de sahip di. Musikiden de anlardı.

KAYNAK: İbrahim Alâeddin Gövsa / Türk Meşhurları (1946).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör