Müzisyen, saz sanatçısı, müzik araştırmacısı (D. 1948, Diyarbakır'ın Hırbe Gezeran köyü – Ö. 11 Mayıs 2006, Diyarbakır). İlk, orta ve lise tahsilini Diyarbakır'da tamamladı. Müzik hayatına on yaşında iken Şaban Gülmez'den tambur öğrenerek başladı. Daha sonra istis­nasız bütün mızraplı yaylı ve tuşlu enstrümanları çalmayı öğrendi. En sonunda bağlama çalmakta karar kıldı. İlk özel müzik eğitimini ortaokul ve lisedeki öğretmenleri İnci ve Mahir Dinçer'den aldı. Dönemin lise müdürü Yunus Emre Özulu'dan kendi tabiriyle tam bir ba­balık gördü.

Yunus Emre'nin özel girişimiyle, her şeyini borçlu olduğunu söylediği hocası devrin Bando Yüzbaşısı (İzmir Devlet Konservatuar: ve Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Görevlisi) Hüseyin Çebi ile ta­nıştı. Hüseyin Cebi, hiçbir karşılık almadan yıllarca özel bir ihtimam göstererek son derece katı bir askeri disiplinle Müzik ve Nazariyat öğ­reterek eğitimini tamamladı. Bir yandan müzik kurs öğretmenliği ya­parken öte yandan hayatını kazanarak tahsilini tamamlamaya çalıştı

Ancak yoğun tempo yüzünden üniversite tahsilini tamamlayamadı. Pro­fesyonel hayata atılarak İstanbul'a yerleşti. Uzun yıllar İstanbul'da ses sanatçısı olarak çalıştı, İstanbul'da besteci Orhan Akdeniz'den her fırsatta cesaret verici, itici, müşfik davranışlar gördü. Derinlemesine Türk Müziği araştırması yaptı. Bu çalışmasında da Orhan Akdeniz'den her zaman yarar gördü. Beş yıl sonra Diyarbakır'a döndü.

Diyar­bakır'da bir yandan müzik dersleri verdi diğer yandan uzun yıllar sah­ne çalışmaları yaptı. Türk müziği ile Arap müziği arasındaki ilişkileri derinlemesine inceledi. Sürekli daha mükemmeli arayan Sadık Ziypak, Dünya Halk Müziklerini inceleme, araştırma gereğini duydu. Türk Halk Müziğini, Kürt Halk Müziğini, Alman Halk müziğini, Hollanda Halk mü­ziğini, ayrıca kısmen Fransız, Avusturya, İrlanda, Yunan Halk müziklerini inceledi. Türk müziğinin Balkanlar ve Avrupa ile kültür alış - ve­rişlerini araştırdı, inceledi. Otantik yapıyı bozmadan çok sesli halk mü­ziği çalışmaları yaptı.

Böyle bir çalışma temposu bunun gerekleri ve sonuçları yüzünden normalde iyi kazanmasına rağmen hayatının büyük bir bölümü yoksulluk içinde geçti. Bütün acılarını sınırlı sayıdaki öğrencilerinden oluşan arkadaşlarıyla paylaştı. Toplu çalışmalarında ilkokullarda, ortaokullarda, liselerde, Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu'nun yurtlarında, Halk Eğitimi merkezlerinde ve çeşitli folklor derneklerinde korolar oluşturarak büyük konserler verdi. Korolarıyla zaman zaman radyo çalışmaları yaptı. Halen yeni bir bağlama metodu­nu Almanca olarak yazmaktadır. Evli, iyi derecede Almanca bilen Sadık Ziypak, insan hayatında sazların, sözlerin mezara kadar ve halk için olması gerektiğine inanmaktadır. Müzik Eğitimi ve Bağlama Metodu adlı eserinin 1. cildi 1992 yılında yayımlandı.

KAYNAK: Şevket Beysanoğlu / Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları (c. 3, s. 456, 2. bas. 1997), İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013) - Geçmişten Günümüze Diyarbakırlı İlim Adamları Yazarlar ve Sanatçılar (2014) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (C. 12, 2015).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör