Sadi Yaver Ataman

Müzisyen, Yazar

Doğum
Ölüm
13 Aralık, 1994
Eğitim
İstanbul Erkek Lisesi

Folklorcu, yazar, müzisyen (D. 1906, Safranbolu / Karabük - Ö. 13 Aralık 1994, İstanbul). Safranbolu İdadisinde başladığı ortaöğrenimini İstanbul Erkek Lisesinde tamamladı (1926). Darülelhan ve Konservatuarı bitirdikten (1930) sonra bir süre öğretmenlik (1931-40), Ankara Radyosu halk müziği uzmanlığı (1940-42), Karabük Belediye başkanlığı (1942-47), İstanbul’da Beyazıt ve Kumkapı Belediye başkanlıkları yaptı.

Sonraki hayatında İstanbul Radyosunun halk müziği yayınlarının düzenlenmesi, Folklor Derneği başkanlığı gibi çalışmalarda bulundu. Türkiye’nin en zengin folklor arşivini kuran Ataman, Türkiye radyolarında bağlama çalarak türkü söyleyen ilk sanatçıdır.

ESERLERİ:

Safranbolu Düğünleri Oyun ve Türküleri (1936), Halk Sazları ve Yerli Musikiciler (1938), Halk Musikisinde Seslilik ve Koro (1941), Halk Musikisinde Pentatonizme (1941), Halk Türkülerinde ve Oyunlarında Dramatik ve Temsilî Unsurlar (1943), Halk Müziğinde Mizah ve Espri (1943), Köylerde Ortaoyunu ve Tiyatro (1943), Dağcıl Saz Şairlerinin Hür Fikirleri Yaymadaki Rolleri (1944), Karacaoğlan ve Dağ Olur Meşelerde (1943), Âşık Nailî (1945), Müzik Folklorumuzdan Örnekler (1945), Bu Toprağın Sesi, Memleket Havaları (1953), Esnaf Türküleri (1954), Dümbüllü İsmail Efendi (1974), 100 Türk Halk Oyunu (1975), Atatürk ve Türk Musikisi (1991).

KAYNAKÇA: Yurt Ansiklopedisi (c. X, 1984), Cumhuriyet (14.12.1994), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. 6. bas. 1999), TBE Ansiklopedisi (2001), İhsan Işık / Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007). 

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör