Sabri Demiroğlu

Çevirmen, Yazar, Şair

Ölüm
26 Aralık, 1988
Eğitim
Şumnu Nüvvab İmam Hatip Okulu
Diğer İsimler
Sabri Demir, Sabri Demirov

Şair, yazar ve çevirmen. (D. 1915, Torlak (Hlebarevo) köyü / Razgrat (Hezargrad) / Deliorman / Bulgaristan – Ö. 26 Aralık 1988, Sofya). Sabri Demir imzasını kullandı. Sabri Demirov adıyla da bilinir. Müftü Hafız Recep Hacı Mehmet’in oğludur. Sabri, ilkokulu doğduğu köyde, rüştiyeyi (ortaokul) Razgrat’ta okuduktan sonra, Şumnu (Şumen) Nüvvab İmam-Hatip Okulu’nu 1935 yılında bitirdi. Razgrat, Tutrakan, Silistre vb. Yerlerde on bir yıl öğretmenlik yaptı. 1945-48 yıllarında Razgrat Türkleri tarafından milletvekili seçilerek Bulgar Parlementosu’na gönderildi. 1945 yılında, onun katkısı ile kurulan “Eylülcü Çocuk” gazetesinin baş­yazarı oldu. Aynı zamanda “Halk Gençliği” gazetesinin kurucularından ve ilk redaktörlerinden biridir.  

Sabri Demiroğlu, üç yıl (1950-53) Sofya’dan uzaklaştırıldı. Bu süre içinde bir yıl Razgrat’ta, iki yıl Şumnu Türk Lisesi’nde mü­dürlük yaptı. Tekrar Sofya’ya çağırıldı ve Narodna Prosveta Devlet Yayınevleri’nin Türkçe kitaplar dalının ders kitapları bölümünde çalıştı. Hazırla­dıkları dilbilgisi kitaplarının Türkiye kaynaklı olmaları nedeniyle defalarca suç­landı. Yayımladığı Türkiye Milli Kurtuluş Savaşı’na dair kahramanlık yazıları nedeniyle tekrar cezalandırıldı. Emekli olmasına iki yıl kala işinden kovuldu. Sekiz ay işsiz kaldı. Daha sonraları, Bulgarca kitaplar bölü­münde redaktör olarak çalışarak emekli oldu.

Demiroğlu edebiyat çalışmalarına 1940 yıllarında başlakıştı. Arı bir dille güzel çocuk şiirleri kaleme aldı. Onun edebiyattaki başarısı, yazdığı mizahi çocuk şiirleri alanındadır. Hem Osmanlıcanın ve hem de günümüz Türkçesinin en ince ayrıntılarına vakıf olan bir söz ustasıydı. Ama onun şiir, hikâye, deneme ve öteki türlerdeki yazılarının hemen tümü kitaplaşamadan gazete ve dergi ve sayfalarında kaldılar.

26 Aralık 1988 tarihinde bir sivil Bulgar emniyet me­muru, yaralı olarak onu ciple evine getirdi. Aradan bir saat geçer geçmez hayata göz­lerini yumdu. “Mezar taşıma Bulgar adı yazılmaktansa, ölümü yaksınlar” dediği öne sürülerek naaşı, Sofya’nın Orlandovtsi Merkez Mezarlığı kramatoryumunda yakıldı.

ESERLERİ:

ŞİİR: Bildiklerden Birkaçı (Mizahi şiirler, Sofya 1963).

ÇEVİRİ ROMAN: Robenson Kruzo, Mavi Kayalar, Beklenen Gün Gelecek.

KAYNAKÇA: İbrahim Tatarliev / 9.9.1944’ten Sonra Bulgaristan Türklerinin Edebiyatı (Antoloji, Sofya 1960), Mehmet Demir / Sönmeyen Ateş (İstanbul 1991), Bulgaristan’da Türk İslam Eğitim ve Kültür Müesseseleri ve Medresetül (İstanbul. 1993), Niyazi Hüseyin Bahtiyar / Balkanlar’da Türk Ünlüleri (1999), Hayriye Süleymanoğlu Yenisoy / Bulgaristan Türk Çocuk Edebiyatından Örnekler (2002), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (C. 12, 2015).


 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör