Sâbit Mehmed

İslam Bilgini

Doğum
-
Ölüm

İslâm bilgini (D. ?, Kayseri - Ö. 1893, Kayseri). Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. Memleketinde öldü. Kabri Kurşunlu Camii avlusundadır.

ESERLERİ:

Mir’âtü’l-Hâmidîn fî Keşfi Esrâri’l-Muhakkikîn, Muînü’l-Müsteir, Aynü’r-Rahmeti ve’n-Nûr.

KAYNAK: Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri I (1972), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).  

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör