Nedim Bakırcı

Akademisyen, Araştırmacı, Yazar

Doğum
01 Ocak, 1973
Eğitim
Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Burç

Araştırmacı yazar, akademisyen. 1 Ocak 1973, Palu / Elâzığ doğumlu. İlköğrenimini Atatürk İlkokulu (4. Sınıf) ile Kıbrıs Şehitleri İlkokulu (5. Sınıf)’nda yaptı. Elâzığ İmam Hatip Ortaokulu ile Elâzığ İmam Hatip Lisesi’ni bitirdi. Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde lisans öğrenimi gördü. 1998’den itibaren çalıştığı Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde gördüğü yüksek lisans eğitimini “Niğde Masalları” başlıklı tezi ile bitirdi (2000). “Türk Dünyası Coğrafyasında Tespit Edilmiş Hayvan Masalları Üzerinde Bir İnceleme” tezi ile de Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktora çalışmasını tamamladı (2004). Niğde Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde de doçent oldu. Halen bu fakültede görevini sürdürmektedir. Figen Bakırcı ile evli olup; Selcen, Gökçen, Mehmet Göktuğ adlarında üç çocuk babasıdır.

Nedim Bakırcı’nın “Niğde İli Bahçeli Kasabasında Doğum Düğün Ölüm Adetleri” başlıklı ilk yazısı Kayseri’de çıkan “Erciyes” dergisinin Eylül 1999 tarihli sayısında yayımlanmıştı. Yazı ve araştırmalarını daha sonra yine “Erciyes” dergisi ile Niğde’de yayımlanan ve 2006-08 yıllarında genel yayın yönetmenliğini yaptığı “Akpınar” gibi dergilerde yayımlamayı sürdürdü. Ayrıca; “Türklük Bilimi Araştırmaları”, “Türk Dünyası Araştırmaları”,Türk Dili”, “Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi” gibi ulusal hakemli dergiler ile “Milli Folklor”, “Turkish Studies”, “Turkish Studies”, “Ulttıq Tärbiye” (Milli Eğitim) gibi uluslararası hakemli dergilerde de yazıları yayımlandı. Ayrıca; kitap tanıtma yazıları ve kitaplara bölümler yazmış, kimi uluslararası bilimsel toplantılarda sunduğu bildiriler, bildiri kitaplarında yer almıştır. Kimi dergilerde hakem kurulu üyeliği yaptı.

ESERLERİ:

Araştırma-İnceleme:

Niğde Masalları / Araştırma-İnceleme-Metin (Niğde 2006), Türk Dünyası Coğrafyasında Tespit Edilmiş Hayvan Masalları Üzerinde Bir İnceleme (Elâzığ 2010), Niğde Âşıklık Geleneği ve Niğdeli Halk Şairi İbrahim Dabak (Niğde 2010), Kırım Tatar Masalları (Konya 2010), Keloğlan Masalları (Ankara 2013), 19. Yüzyıl Aşıklarından Niğdeli Aşık Tahiri (2017).

Derleme: Niğde Üzerine Şiirler (Niğde 2009).

KAYNAKÇA: Nedim Bakırcı /, Niğde Masalları (Araştırma-İnceleme-Metin, Niğde 2006) - “Niğde Folklorunda Çocuk Oyunları” (Millî Folklor, 1976, Kış 2007, s. 202-209) -  “Niğde’de İş Yerlerine Verilen İsimler Üzerine Bir İnceleme” (Türk Dil, Sayı 664, Nisan 2007, s.312-319), İbrahim Dilek / “Altay Masallarının Türkiye Versiyonları ve Üç Örnek “ (Mitten Meddaha Türk Halk Anlatmaları Uluslararası Sempozyum Bildirileri, Ankara 2006, s. 198-210, Atıf s. 201, 208, 210), Türkân Özokutan / Kıbrıs Türk Masalları (derleme - inceleme, İstanbul 2005, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atıf s. 29, 31, 32), Ebru Şenocak / “Türk Halk Kültüründe ve Mitolojik Bağlamda Üzümün Yeri” (Turkish Studies, Volume 3/5, Full 2008, s. 175-192, Atıf s. 183), Ali Berat Alptekin / “İstanbul’un Türk Masallarına Yansıması” (Türk ve Dünya Kültüründe İstanbul, 05-09 Ekim 2009, Ankara), İbrahim Özbakır / “Geleneksel Türk Çocuk Oyunlarında Fonksiyonel Oyuncu ‘Ebe’” (The Journal of Internatıonal Socıal Research, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Volume 2/6, Winter 2009, s. 481-492, Atıf s. 482, 490), Habibe Yazıcı Ersoy / “Başkurt Çocuk Oyunları” (Millî Folklor, 2010, Yıl 22, Sayı 86, s. 75-86, Atıf s. 78, 85), Savaş M. Abdülmecit / Irak Türkmenlerinde Çocuk Oyunları (İstanbul 2011, Atıf s. 31), Salim Küçük / “Dil Kirliliğinin Türkçemize Yansımaları”, Türk Dili, Özel Sayı,Sayı 669, Eylül 2007, s.504-514, Atıf s. 507), BF- Kendisinden alınan bilgiler (2014), Nedim Bakırcı kitapları (11.03.2018), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (C. 12, 2018).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör