Mustafa Asım Yörük

İslam Bilgini

Doğum
Ölüm
25 Ağustos, 1943

İslâm bilgini (D. 1859, İstanbul – Ö. 25 Ağustos 1943, İstanbul). Ünlü Halvetî şeyhi Muhammed Nasûhî-i Üsküdarî’nin oğludur. Çocukluğu babasının sürgünde bulunduğu bölgelerde geçti. İlköğrenimini İstanbul’a döndükten sonra mahalle mektebinde tamamladı. Kur’an’ı ezberleyerek hafız oldu. 1876 Osmanlı-Rus savaşına gönüllü olarak katıldı ve Plevne Cephesinde savaştı. Savaştan döndükten sonra Fatih Medresesinde derse başlayarak Düşenbeli Ahmed Hamdi Efendi’den icazet (yeterlilik, diploma) aldı. Dersiâm (halka ders vermeye yetkili hoca) ve müderris olarak 1904’te ders vermeye başladı. Çeşitli okullarda ve 1907’de Mekteb-i Mülkiye-i Şâhâne (Siyasal Bilgiler Fakültesi)’de kelâm (İslâm felsefesi), tefsir (Kur’an-ı Kerim yorumu), hadis (Hz. Muhammed’in söz ve davranışları) dersleri verdi. II. Meşrutiyet’in ilânından (1908) sonra İstanbul’dan milletvekili oldu. 31 Mart Olayı’ndan (13 Nisan 1909) sonra Abdülhamid’in hal fetvasının hazırlanmasında rol oynadı. Darü’l-Hikmeti’l-Aliyye başkan vekilliği ve Ayan (senato) başkanlığı yaptı. İstanbul’un TBMM’yi teslim alışından sonra emekliye sevk edildi. Akâid Dersleri (1908) adlı bir eseri vardır.

“Semtimiz Çarşamba’da Fethiye mahallesi idi. Cenab Şehabeddin ile konuşuyorduk. Onun da şiire merakı varmış, biz hemen her gece şiirle meşgul olmaya başladık. Fethiye mahalle kahvesinde Hocazade Mustafa Asım efendi ile ahbap olduk hocazade bizi şiire teşvik etti: Çocuklar, siz doktorluktan evvel şair olunuz, dedi. Yazı hayatımız üzerinde Hocazadenin çok, ama pek çok himmeti vardır, bunu daima takdirle yad ediyorum.” (Hüseyin Suad Yalçın)

KAYNAK: Hakkı Tarık Us / Elli Yıl Mecmuası (tsz, s.62-63), Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. III, 1968), “Ağralı, Sedat” (Büyük Larousse, 1986), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör