Mustafa Asım

Divan Şairi, Şair

Doğum
Ölüm
-

19. - 20. Yüzyıl divan şairlerinden (D. 1864, Diyarbekir - Ö. 1928). İlk öğreniminden sonra iyi bir medrese tahsili gördü, çeşitli memuriyetlerde bulundu. Son görevi Diyarbekir Jandarma Alayı İdare Eminliği idi. 1928'de vefat etti. Divan sahibi bir şairdi. Yazma divanını bulmak mümkün olmadı.

Şiirlerinden bir bölümü Dicle ve Diyarbekir'de Dicle gazetelerinde yayımlanmış olan Mustafa Asım'ın Diyarbekir fatihi Şehid Sahabeler için yazdığı meşhur şiiri Hazret-i Süleyman (Kale) Camii'nde, 639'da şehrin Müslüman Araplar tarafından fethi sırasında şehid olan 27 sahabenin gömülü bulunduğu Şehid Sahabeler Türbesinin kapısı üzerinde yazılmıştır.

KAYNAKÇA: Şevket Beysanoğlu / Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları (c. 4, s. 14,  2003), İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013) - Geçmişten Günümüze Diyarbakırlı İlim Adamları Yazarlar ve Sanatçılar (2014) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (C. 12, 2017).

ŞEHİD SAHABELER

Ey şehidânın Süleymân-ı muazam mefhari

Hazret-i seyf-i Hudânın necl-i a'zam serveri

Ceyş-i pâki evliyanın müntehâb seraskeri

Kahraman fâtihi sensin bu şehr-i Âmid'in

Böyle bir sûr-i metin içre yapılmış beldeyi

Zaptu teshir eyledin bir günde ey dîn rehberi

Hazret-i Haydar misâli kal'a-i Hayber gibi

Bir cihâd ettin ki dilşâd eyledin Peygamberi

Bahtiyardır belde halkı minnetinle serteser

Mazhâr-ı gufrân-ı rahmân oldu kalbin makberi

Ravza-i gülşen makamındır senin ey pâk zât

Zâirine bahşeder envar-ı misk u anberi

Ya ilâhi Gazi-i Sultan Süleyman aşkına

Bahşkıl müştâkına uhrâda ab-ı Kevseri

Her gelen züvâre minnet eylerim âdab ile

Fâtiha ihlâsı takdim eylesünler her biri

Bu mukaddes mescîd içre farzını ifâ eden

Âbidine müjdeler olsun cinandır yerleri

Ey Sipehdâr-ı gazâ senden tazarru' eylerim

Kıl şafâat Âsım-ı şeydâye rûz-i mahşeri

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör