Mustafa Argunşah

Dil Araştırmacısı, Edebiyat Araştırmacısı, Araştırmacı

Doğum
10 Ekim, 1961
Eğitim
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Burç

Dil ve edebiyat araştırmacısı. 10 Ekim 1961, Tokat doğumlu. İlk ve ortaöğrenimini To­kat‘ta tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (1982) mezunu. 1983 yılında Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesine Türk Dili araştırma görevlisi olarak girdi. Aynı üniversitede Prof. Dr. Mehmet Akalın’ın danışmanlığında hazırladığı “Şükrî-i Bitlisî, Selimnâmesi ve Eserdeki Doğu Türkçesi Unsurları” adlı çalışmasıyla yüksek lisans (1986), “Muhammed b. Mahmud Şirvanî, Tuhfe-i Murâdî, İnceleme-Metin-Dizin”çalışmasıyla ise doktora (1989) tezini tamamladı. 1988’de Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi TDE Bölümüne öğretim üyesi olarak atandı. Aynı bölümde yardımcı doçent (1989), doçent (1995) ve profesör (2001) oldu. 1998-2000 arası, KKTC Doğu Akdeniz Üniversi­tesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebi­yatı Bölümünde misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı. Dönüşünde Erciyes Üniversitesinde Türk Dili ve Edebiyatı bölüm başkanı ve öğretim üyesi olarak görevini sürdürdü

Makaleleri, Doğu Türkistan’ın Sesi, Türklük Araştırmaları dergisi, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Türk Dünyası Araştırmaları, Erciyes, Millî Folklor, Türk Dili gibi dergilerde yayımlandı.

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA-İNCELEME: Gagauz Türkleri (Harun Güngör ile birlikte, 1991), Dünden Bugüne Gagauzlar (H. Güngör ile birlikte, 1993), Şükrî-i Bitlisi, Selim-nâme (1997), Gagauzlar (H. Güngör ile birlikte, 1998), Muhammed bin Mahmud Şirvanî, Tuhfe-i Murâdî (İnceleme-Metin-Dizin) (1999), Kesik Baş Destanı (2002).

ÇEVİRİ: Kırım Tatarcasında Yapım Ekleri (İlhan Çeneli ile birlikte, 1997).

HAKKINDA: TDOE – TDE Ansiklopedisi 1 (2002).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör