Mustafa Altundağ

Tefsirci

Doğum
Eğitim
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Tefsirci. 1961, Ustalılar / Karaisalı / Adana doğumlu. İlkokulu Adana’da bitirdikten sonra (1974) Karaisalı’da hıfzını tamamladı (1976). Adana İmam Hatip Lisesi (1981), Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi (1986) mezunu. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi SBE Tefsir Bilim dalında tamamladı. Yüksek lisans tezi: “Müfessir Vahidi ve Fazailü’s Süver.” İstanbul’da bir süre imam hatip olarak görev yaptıktan sonra MÜ İlâhiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalında araştırma görevlisi oldu (1989). 1994 yılında doktorasını tamamlayıp aynı Anabilim Dalında öğretim görevlisi (1996) ve öğretim üyesi olarak çalıştı (1998). Fakültedeki görevinin yanı sıra 1996’dan itibaren TDV İslâm Ansiklopedisi’nde müellif-redaktör olarak çalıştı, ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığının Tefsir projesinde sekreter olarak görev yaptı.

ESERLERİ:

Ali b. Faddal el- Mücaşii’nin Nüketü Meani’l- Kur’an Adlı Eserinin Tahlili ve Tenkitli Neşri (doktora tezi), Hz Muhammed’in Risaletinin Evrenselliği (Muhammed Said Ramazan el-Bûti’nin bir tebliğinden, 1998), Tevbe Sûresi (İsmail Hakkı Bursevî’nin Ruhu’l Beyan adlı tefsirinden).

HAKKINDA: Yakup Çiçek-Bünyamin Açıkalın / Türkiye İlâhiyat Fakülteleri Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Elemanları Biyografileri (2000). 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör