Mustafa Adli Bayman

Bürokrat

Ölüm
24 Nisan, 1953
Eğitim
Mekteb-i Mülkiye (Siyasal Bilgiler Okulu)

Bürokrat (D. 1892, Selânik – Ö. 24 Nisan 1953, İzmir). Selânik Askerî Rüştiyesi, İttihat ve Terakki İdadisi, Mekteb-i Mülkiye (1931) mezunu. Çalışma hayatında Nahiye müdürlüğü, kaymakamlık, iskân müfettişliği, valilik gibi görevlerde bulundu. Konya vali yardımcısı iken öldü. Nevzat Tandoğan - Hayatı ve Şahsiyeti adlı biyografik bir eseri basıldı (1949).

HAKKINDA: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. IV, 1968).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör