Mustafa Âdil Özder

Eğitimci, Halk Bilimci (Folklor Araştırmacısı), Şair

Doğum
Ölüm
16 Kasım, 1987
Eğitim
Erzurum Erkek Muallim Mektebi
Diğer İsimler
Azmi

Eğitimci, şair, halkbilim araştırmacısı (D. 1907, Demirkent köyü / Yusufeli / Artvin - Ö. 16 Kasım 1987, Ankara). Halk şiiri tarzında yazdığı şiirlerinde Azmi mahlasını kullandı. Birinci Dünya Savaşı döneminde ailesiyle birlikte Sungurlu’ya göçtü. 1920 yılında ailesiyle yeniden Yusufeli’ne döndü. Öğrenimine orada devam etti. Ersis Merkez Numune Mektebi bünyesinde sınavlara katılarak ilkokulu bitirdi. 1928 yılında Erzurum Erkek Muallim Mektebinden mezun oldu. Yurdun çeşitli yerlerinde öğretmenlik yaptı. Kültür Bakanlığında çalıştı.

İlk yazısı, 1937’de yayımlandı. Bir halkbilim araştırmacısı olarak halkbilimine katkıda bulundu, çok sayıda halk ozanının tanınmasını sağladı, belge niteliği kazanan tarihî incelemelerde bulundu. Özellikle Artvin yöresi incelemeleriyle yöreye ait kültürel değerleri gün ışığına çıkardı. 1986’da İhsan Hınçer Folklor Ödülünü aldı. Yaptığı araştırmaların çoğu yayımlanma olanağı bulamaması nedeniyle ya kendi arşivinde ya da Millî Kütüphane ve HAGEM bünyesinde saklanmaktadır.

ESERLERİ:

DERLEME: Yusufeli’li Muhibbi / Hayatı ve Deyişleri (1940), Çoruh-Şavşat (1945), Türk Çoruh’ta Kurtuluş ve Anavatana Kavuşma Anlamı (1948), Yakın Yurt Yaşama ve İş Kitabı (1950), Doğu İllerimizde Âşık Karşılaşmaları (1965), Ölümünün 100. Yılında Yusufeli’li Âşık Muhibbi ve Mevlid-i Şerif (1968), Yazı ve Resimlerle Çevre İncelemesi - Artvin İli I (Abdullah Aydın ile, 1969), Artvin Folkloru (1970), Kurtuluşunun 50. Yılı Dolayısıyla Artvin ve Çevresi (1971), Şavşatlı Recaî ve Eseri Hediyet-ül İhvan (1971), Tarihte Çıldır Atabeğleri ve Torunları (1971), Artvin İli Bilgileri (1971), Ardanuçlu Âşık Efkârî (1976), Muhibbi ile Esma Han Hikâyesi (1976), İki Halkbilimci: Hâmit Zübeyr Koşay-M. Şakir Ülkütaşır (1978), Türk Halkbiliminde Düğün-Evlilik-Akrabalık Terimleri Sözlüğü (1981).

ŞİİR: Yusufelili Azmi (yay. haz. Hayrettin Tokdemir, 1997).

KAYNAK: Ali Rıza Önder / Mustafa Âdil Özder (Türk Folklor Araştırmaları, sayı: 207, 1966), Aydın Karasüleymanoğlu / 43. Hizmet Yılında Türlü Yönleriyle M. Adil Özder (1972), Meydan Larousse (c. 9, s.784), Türkiye 1923-1973 Ansiklopedisi (c. 2, s. 622), Şevket Beysanoğlu / Mustafa Âdil Özder’in Folklor ve Halk Edebiyatı Çalışmaları (Ziya Gökalp dergisi, sayı: 44, Ekim-Aralık 1986), Yusufelili Azmi (Haz. Hayrettin Tokdemir, 1997), Şahver Karasüleymanoğlu / Yusufelili Folklor Araştırmacısı M. Âdil Özder İle İlgili Anılarım (Çoruh dergisi, sayı: 1, 1994), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

ESİRGER

Mecnun olduk bir Leyla'nın özüne

Sitemkârdır gelmez derman esirger

Derim lutf et içem aşkın zehrini

Süründürür katle ferman esirger.

 

Zulmu hem çok hem de cilve naz onda       

Gönül tellerini çalar saz onda

Gülşen onda bahar onda yaz onda

İlâç kendisidir, derman esirger

 

Bilmez çektiğimiz cevr-ü cefayı

Merhametsiz, zulmü yüz bin defayı

Böyle gider, esirgerse vefayı

AZMİ de elbet ki bir can esirger.

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör