Muslihüddin Vahyî

Tasavvufçu, Şair

Doğum
-
Ölüm
-

Tasavvufçu-şair (D.?, Kastamonu – Ö. ?, Kastamonu). Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. XVI. yüzyılın ikinci yarısıyla XVII. yüzyılın ilk yarısında Kastamonu’da yaşadığı tahmin edilmektedir. Halvetiyye’nin Şabaniyye koluna mensuptur. Mi’râcü’l-Beyân-Mi’râcın Tasavvufî Boyutu (yay. haz. Mustafa Tatcı-Cemâl Kurnaz, 2000) adlı manzum bir eseri vardır.

KAYNAK: Mustafa Tatçı-Cemal Kurnaz / “Muslihüddin Vahyî ve Mi’râcü’l-Beyân’ı” (Mi’racü’l-Beyân, 2000), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör