Muslihiddin Adil Taylan

Eğitimci, Bürokrat, Gazeteci

Ölüm
07 Ocak, 1944
Eğitim
Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Fakültesi)

Bürokrat, eğitimci, gazeteci (D. 1881, Selânik – Ö. 7 Ocak 1944, Ankara). Ortaokulu Selânik Askerî Rüştiyesinde, liseyi Merkez İdadîsinde okudu. 1902’de Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Fakültesi) yüksek kısmını bitirdi. Selânik İdadîsinde ticaret ve muhasebe dersleri verdi. Aynaroz, Kesendire, Langaza, Gevgili ilçelerinde kaymakam vekilliği, Katerin ve Menlik’te kaymakamlık yaptı. Daha sonra öğretmenlik mesleğine geçerek 22 Aralık 1908’de Selânik Hukuk Mektebi (Hukuk Fakültesi) müderris ve müdür yardımcılığına atandı. 1913’te Maarif Nezareti (Milli Eğitim Bakanlığı) İlköğretim Genel Müdürü, 1914’te Ortaöğretim Genel Müdürü oldu.

Taylan, Asır gazetesinde başyazarlık yaptı. 5 Temmuz 1919’da Tarik adlı siyasî bir gazete çıkarmaya başladı. Bu gazetede Millî Mücadeleyi destekleyen yayınlar yaptı. Bu sebeple 1920’de gazetesi kapatıldı. Lozan Konferansında Türk Heyetinde danışman olarak bulundu. İş takibi için gittiği Ankara’da öldü. Cenazesi İstanbul’a nakledildi.

ESERLERİ:

Mukayeseli Hukuk-ı İdare Dersleri (1911), İktisat Dersleri (1912), Malûmât-ı Hukukiye (1914), Malûmât-ı Ahlâkiye ve Medeniye (1915), Alman Hayat-ı İrfanı (1917), Beynelmilel İçtimaiyat Kongresi ve İntibalarım (1922), Cumhuriyet Çocuklarına Malûmât-ı Vataniye (2 cilt, 1926, 1927).

KAYNAK: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. II, 1968), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör